Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Hned po skončení letošního roku vypukne tradiční tříkrálová sbírka. Tentokrát opět dostanou občané poděkování v podobě krásného koncertu. V bítešském kostele vystoupí vynikající brněnský sbor Gaudeamus v neděli 6.ledna 2013 od 17 hodin.

Gaudeamus Brno je smíšený pěvecký sbor, který působí na české sborové scéně od roku 1996. V letech 1999-2003 byl oficiálním sborem Masarykovy univerzity Brno, v současnosti je samostatným občanským sdružením.

Sbor je stálou součástí brněnského kulturního dění, každoročně pořádá a účastní se koncertů a sborových festivalů doma i v zahraničí, podílí se na benefičních koncertech.

Koncertní repertoár zahrnuje sborové skladby českých a světových skladatelů od renesance až po současnou tvorbu. Členy sboru jsou převážně studenti a absolventi brněnských vysokých škol.

Výtěžek koncertu, který pořádá místní farnost ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, bude určen na postavení nových varhan v kostele ve Březí. Pomůžeme tak sousední farnosti, ve které je také správcem náš otec Bohumil.


/ Ladislav Koubek