Farnosti Vysoké Popovice a Zbraslav Vás zvou na

DUCHOVNÍ OBNOVU POD VEDENÍM BISKUPA Mons.Pavla POSÁDA

v sobotu 12.března 2011 v KULTURNÍM DOMĚ VE ZBRASLAVI

téma KŘEST a POKÁNÍ

v rámci příprav na CYRILOMETODĚJSKÉ JUBILEUM 2013
PROGRAM
8.00 pontifikální MŠE SVATÁ
9.15 první PŘEDNÁŠKA
10.30 přestávka
11.15 druhý CYKLUS PŘEDNÁŠEK, ROZJÍMÁNÍ
11.30 BLOK DOTAZŮ (ústní i písemné) a ODPOVĚDÍ
12.30     diskuze, závěr
Během dopoledne příležitost ke svátosti smíření
Závazné přihlášky do konce února v kostele sv.Jana Křtitele ve Vysokých Popovicích a v kostele svatého Jiljí ve Zbraslavi a na tel.
P.Jan Peřina             731 402 632
jáhen Vladimír         731 402 698

PROGRAM PRO MLÁDEŽ obou farností

V pátek 11. března v 17.45 pontifikální mše svatá v kostele svatého Jiljí ve Zbraslavi. V 19 hod potom cyklus přednášek a diskuse..
Příležitost ke svátosti smíření do 21.30