V sobotu 30. října se ve Velké Bíteši uskuteční biřmování. Asi 25 mladým lidem je udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který tentýž den odpoledne stejnou svátost bude udělovat mladým v Březí.
Vojtěch Cikrle je třináctým brněnským biskupem (od roku 1777, kdy byla brněnská diecéze založena).
Biřmování se naposledy v Bíteši udělovalo roku 2005.