•  Postní duchovní obnova pro mládež se uskuteční na faře v Osové Bítýšce od 27. února do 1. března.
• Setkání kněží velkomeziříčského děkanství se ve Velké Bíteši uskutečnilo ve čtvrtek 15. ledna. Po společné modlitbě růžence a mši svaté s promluvou Tomáše Holcnera, faráře z Křižanova a Heřmanova se kněží setkali na faře. Otec Bohumil děkuje všem dobrodincům, kteří obětavě zajišťovali občerstvení.
•  Ze zvláštních darů a sbírek se vybralo doposud na opravu bítešské fary 374 600 Kč (údaj k 18. lednu).
•  V bítešském kostele do 22. února probíhá výstava fotografií Otty Hasoně. A je na co koukat – přijďte i vy!