Sbírka tříkrálová 2009

V tradiční tříkrálové sbírce se letos vybralo nejvíce od jejího začátku - celkem 172 146,- Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

trikralove

Farnost Velká Bíteš

Velká Bíteš .........................................................................................111 035,-

Nové Sady .............................................................................................7 380,-

Bezděkov............................................................................................... 2 830,-

Přibyslavice ............................................................................................8 003,-

Košíkov .................................................................................................6 700,-

Celkem ..............................................................................................135 948,-

 

Farnost Březí

Níhov .................................................................................................15 060,-

Borovník ..............................................................................................4 550,-

Rozseč................................................................................................ 3 374,-

Březské ...............................................................................................6 574,-

Březí ...................................................................................................6 640,-

Celkem ............................................................................................36 198,-

 

Celkem za farnosti.........................................................................................172 146,-

 

Vedoucí skupinek farnosti Velká Bíteš:

trikralove2009vysledky

 

trikralove2

trikralove1