Manželé Dvořákovi tráví rok v Indii dobrovolnou pomocí v salesiánském centru, které provozuje školu a internát pro děti. Nyní se obracejí na nás s nabídkou pomoci:

dvorakovi

Proč podpořit děti v Indii:

 

  • Náš internát se školou se v letošním roce dostal do velkých finančních problémů. Rozhodli jsme se, že oslovíme lidi z České republiky, kteří chtějí pomoci.
  • Vzhledem k tomu, že jsme přímo na místě určení, budeme osobně vidět, že se peníze neztratí někde cestou a že se opravdu použijí na dobrý účel.
  • Zdejší internát potřebuje peníze především na rýži pro děti a školní výdaje. Budovy mají kapacitu pro asi sto padesát dětí; momentálně jich zde bydlí necelých sto. Více jich za současných podmínek přijmout nelze, protože pro ně není na jídlo a není z čeho platit jejich studium. Pokud se něco nezmění, bude muset několik dětí (zřejmě nejslabší studenti) naši školu a internát opustit.
Další informace a způsob, jak konkrétně pomoci, naleznete na adrese http://www.kdvorak.wz.cz/indie/sbirka.htm