• 2. a 3. neděle adventní 6. a 13. prosince: Při obou bohoslužbách se budou sbírat hračky pro děti z dětských domovů.
 • Adventní duchovní obnova 18. - 20.12. V pátek promluvy v 15.00 a 18.00, v sobotu v 8.00 – káže otec J. Havelka. V pátek a sobotu se celý den zpovídá.
 • Živý betlém . V neděli 20. prosince v 14.30 u kostela.
 • Betlémské světlo bude v kostele od středy 23. prosince od 8.00.
 • Štědrovečerní bohoslužba pro děti 24. prosince v 16.00, v průvodu s lampičkami ponesou děti betlémské světlo. Půlnoční mše svatá ve 24.00.
 • Boží hod vánoční 25. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté.
 • Svátek sv. Štěpána 26. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté s orchestrem. V 15.00 v kostele Vánoční pásmo souboru Bítešan .
 • Svátek sv. Rodiny 27. prosince v 8.00 a 9.30 mše sv. s připomínkou manželských slibů.
 • Vánoční koncert bítešské scholy Neděle 27. prosince v 16.00.
 • Památka sv. Silvestra 31. prosince v 17.00 poslední mše svatá v roce, ve 23.45 bude adorace v kostele a naše zvony nás o půlnoci vyprovodí do nového roku.
 • Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svatá.
 • Slavnostní koncert Tišnovského komorního orchestru - neděle 3. ledna v 16.00.
 • Okolo Tří králů po městě chodí koledníci po Tříkrálové sbírce .

betlem