Rok 2022

                                                 Pozvánka na poutní mši svatou .    

                            119683802_737437757104484_3941443447381809851_n (1).jpg

Římskokatolická farnost  Velká Bíteš vás srdečně zve  na Poutní mši svatou. O letošní pouti, která se uskuteční v neděli 26. června v 9.30 hodin u příležitosti oslavy patrona našeho kostela Svatého Jana Křtitele. Během nedělní mše svaté dojde k výjimečné události. V našem kostele bude uložen relikviář s ostatky – krví – sv. Jana Pavla II. Mši svatou  bude sloužit diecézní biskup brněnský Mons. ThLic.  Vojtěch Cikrle.                                                    

                                                         stažený soubor.jpg

                                 Papežské helso: Jana Pavla II. Per Mariam Christum.

                              Životopis Svatého otce Jana Pavla II. na stránkách farností .