Drazí přátelé,

srdečně vás zdravíme z komunity a posíláme pozvánku na adventní DC online.

Odkaz zde:

Pozvánka na adventní DC - 8. až 12. 12. 2021 - YouTube

Vyprošujeme požehnaný advent a milost upírat svůj zrak na toho, od kterého nám přichází spása.

Bratři a sestry z komunity