Rok 2016

Vážení farníci,

v pátek 11.3.2016 od 17:00  bude zpovídat v kostele P. Jan Nekuda, farář z Náměště. Rozšiřte tuto informaci ostatním farníkům!
Děkuji!

Otec Bohumil

Obavy z migrantů plní stránky našich novin. Spousta lidí se jich bojí, i když v životě žádného nevidělo. I Bítešská akademie se formou besedy věnovala uprchlické krizi a téma se setkalo s velkým ohlasem. A jakmile primář Dětské psychiatrické nemocnice Tomáš Lajkep zmínil, že v Bíteši s ním pracuje kolega lékař Safa Hassani z Afghánistánu, bylo jasné, s kým uděláme rozhovor a koho pozveme na další besedu Bítešské akademie, která se koná v sobotu 12. března v 18 hodin na Základní umělecké škole. Pokud se chcete na besedu připravit, přečtěte si rozhovor se Safou Hassanim, který přinese březnové číslo časopisu Exit 162.

alt

Velká Bíteš a náš region se mohou pochlubit velkou rozlohou lesa. Jsou to plíce naší země. A mnohdy jsou to plíce nemocné. Proto Bítešská akademie přináší besedu s dvěma odborníky, kteří se hospodařením v lesích dlouhodobě zabývají. Uskuteční se v neděli 21. února v 18 hodin na Základní umělecké škole.

Milan Hron je předsedou spolku Pro Silva Bohemica, které sdružuje lesníky a přátele lesa vnímající lesní ekosystém v jeho celistvosti. Cílem spolku je podporovat a vzdělávat zejména lesníky a vlastníky lesů, kteří pěstují lesy přírodě blízkým způsobem, tedy pěstují les druhově, věkově a prostorově rozrůzněný. A o totéž usiluje v bítešských městských lesích hajný Jiří Nohel.

Ve své přednášce ukáží, že změny klimatu a časté kalamity nutí vlastníky a správce lesů změnit pohled na samotnou podstatu lesa a jeho pěstování. Nadešel čas vrátit přírodě možnost samostatně tvořit. A uvědomit si zodpovědnost vůči těm, kteří přijdou po nás.

alt

Od 5.2.2016 bychom zahájili duchovní obnovu farnosti. Bylo by to 10 po sobě jdoucích pátků po bohoslužbě, kromě velikonoc. Zájemci zapisujte se na stolku na přiložený papír do příštího týdne.
 
Sám Bůh tě zve, abys k němu přišel blíže a měl hlubší účast na jeho Božím životě. Pomocí tohoto semináře ti chce v modlitbě otevřít poklady svého slova a darovat ti radost a sílu pro tvůj život. Kéž jsou následující týdny intenzívní modlitby pro tebe požehnanými, kéž se tvůj život působením Ježíšova Ducha hluboce promění a obnoví.