Slavnost Seslání Ducha svatého
V neděli 8. června, bohoslužby v 8.00 a 9.30.
 
Farní odpoledne
V neděli 15. června od 14.30 na farní zahradě. Otec Bohumil zde oslaví 30 let kněžství.
 
Slavnost Těla a Krve Páně
Ve čtvrtek 19. června. Mše svaté v 8.00 a 18.00.
 
Rozloučení se školním rokem
V pátek 20. června. Mše svatá v 18.00 a následuje táborák a hry na farní zahradě.
 
Dětská schola
Každou sobotu v 15.00 děti zpívají na bítešské faře.
 
Odpoledne pro školáky
Každou sobotu v 16.00 na faře
 
Příměstský tábor
(děti z MŠ a 1. třídy)
28. července – 1. srpna na farní zahradě. Hlavní vedoucí Jana Střechová.
 
Farní tábor pro starší děti
(Pro děti od 5. třídy)

Od 4. do 16. srpna v tábořišti mezi Tasovem a Oslavou. Hlavní vedoucí Kateřina Ráboňová.