Rok 2012

  • 22. a 23. září 2012
  • 20. a 21. října 2012
  • 17. a 18. listopadu 2012

rtemagicc_emmac_03_jpgKomunita Emmanuel Vás zve na duchovní akci pro manžele, mladé i starší.

Bůh je s námi i v manželství, to je ta dobrá zpráva, kterou přináší tyto tři víkendy pro manžele. Chceme si to připomínat a také prožívat.

Setkání (sobota 9 – 18 hod, neděle 9-13 hod) obsahují společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši sv.

Témata jednotlivých setkání:

  1. Bůh nás miluje jako manžele, svátost manželství.
  2. Komunikace mezi manžely – slovní, tělesná a duchovní
  3. Výchova dětí a život rodiny

Tomáš Lajkep se svými přáteli Vás zvou na další kus amatérského divadla. Divadelní hra s názvem Nedá se nic dělat se uskuteční 22. června od 20:00 v ZUŠ - Velká Bíteš. Vstupné dobrovolné.

divadlo v2

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s bítešskou farou Vás srdečně zve na prohlídku kostela sv. Jana Křtitele, která se uskuteční o Bítešské pouti, v neděli 24. června ve
13 hodin. K  prohlídce bude zpřístupněna loď kostela, kostelní a hradební věž. Účastníci se také  mohou dozvědět informace o historii kostelního a městského opevnění, které bylo v minulosti důležitou součástí našeho města. Sraz zájemců o prohlídku bude před vstupní věží do areálu kostela.
K příležitosti Bítešské poutě bude v neděli 24. června Městské muzeum ve Velké Bíteši mimořádně otevřeno od 14 do 17 hodin. Ke shlédnutí bude vlastivědná a mineralogická
expozice vztahující se k městu Velké Bíteši a jejímu okolí.
Bc. Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

Oblíbené rozloučení bítešských dětí se školním rokem se uskuteční v pátek 22. června. Na bohoslužbu, která začíná v 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele, naváže zábavný večer plný her a soutěží na farní zahradě.

ahoj kolo

Pozvánka mateřského centra Bítešáček
alt
Na všechny předškolní děti čeká zábavné dopoledne na farní zahradě 8. června dopoledne.
Pak se dveře Bítešáčku na chvíli zavřou. Znovu do Bítešáčku můžete přijít na podzim,
najdete nás opět v prostorách recepce Solné jeskyně. Touto cestou bychom ještě jednou rády
poděkovaly Kolpingově rodině, Technickým službám a všem dalším, bez nichž by mateřské
centrum nemohlo vzniknout.
Máme za sebou několik podařených akcí, jako byla Mikulášská, bazárky, karneval pro malé
děti a další. Děti si u nás mohou hrát, tvořit, společně chodíme i do solné jeskyně.
Stále platí, že hledáme někoho, kdo se bude na chodu Bítešáčku podílet. Nemusíte se bát,
nejde o nic složitého a časově náročného. Byla by škoda, kdyby mateřské centrum muselo
skončit.
Jana Střechová a Lenka Marešová
MC Bítešáček