Tradiční drakiádu uspořádá bítešská Kolpingova rodina již tuto neděli
14. října ve 14.30 na tradičním místě u Chobůtek. Na děti bude čekat mj.
skákací hrad, soutěže o nejhezčího a nejdelšího draka a sladké odměny.

alt