• 22. a 23. září 2012
  • 20. a 21. října 2012
  • 17. a 18. listopadu 2012

rtemagicc_emmac_03_jpgKomunita Emmanuel Vás zve na duchovní akci pro manžele, mladé i starší.

Bůh je s námi i v manželství, to je ta dobrá zpráva, kterou přináší tyto tři víkendy pro manžele. Chceme si to připomínat a také prožívat.

Setkání (sobota 9 – 18 hod, neděle 9-13 hod) obsahují společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši sv.

Témata jednotlivých setkání:

  1. Bůh nás miluje jako manžele, svátost manželství.
  2. Komunikace mezi manžely – slovní, tělesná a duchovní
  3. Výchova dětí a život rodiny