Rok 2011

Žádný člověk nežije sám, žádný člověk nevěří sám.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

je

každé pondělí do kostela
sv. Bartoloměje v Košíkově

Můžete si s námi přečíst Písmo svaté, zazpívat oblíbené písně či jen ve ztišení rozjímat.

Jste vítáni v letních měsících v 19 hodin, v zimních měsících v 18 hodin.

Modlit se neznamená poslouchat sám sebe.
Modlit se znamená ztišit se, setrvávat v tichu a čekat,
až modlitebník uslyší Boha.

Kdo je největším borcem v Bíteši? O tom se rozhodne tuto sobotu od 15.30 na farní zahradě. Po celé odpoledne budou probíhat soutěže pro děti i pro dospělé, a jen ti nejšikovnější budou mít šanci získat odměnu z rukou místostarosty Tomáše Kučery a rychtáře Pavla Krupičky. Dobrá zábava s kapelou Bridge, skákacím hradem a spoustou kamarádů je však rezervována pro všechny.

bites_hleda_borce_2011