Adventní dny ubíhají a přichází čas připomenout si narození Ježíše Krista před dávnými léty v Betlémě.
Můžete se těšit na zvířátka, koledy, pastýře, tři krále, ale i muzikanty a horkou
medovinu těšit v neděli 18. prosince od 14.30 u bítešského
kostela sv. Jana Křtitele. Všechni jste srdečně zváni.  Zve Vás bítešská farnost.

/ LK
zivy_betlem_2011