Rok 2009

velikonoce

Srdečně vás zveme na velikonoční koncert Tria od Sv. Jakuba, který se uskuteční 12. dubna 2009 ve 14 hodin v kostele Jména Panny Marie ve Březí.

 

Zpěv: Milan Řihák
Viola: Karel Plocek
Varhany: Martin Jakubíček

 

Vstupné 50 Kč (děti 20 Kč) | Plakát ve formátu PDF

Srdečně Vás zveme na rockovou mši svatou v neděli 22.3. v 9:30. Jiný pohled na doprovod chrámovými písněmi nabídne kapela Bridge.

NOVÉ! Poslechněte si nahrávky písniček, které při mši zazněly.

Srdečně zveme všechny děti školou povinné na minitábor, který se uskuteční 7. - 10. května na faře v Heřmanově. Na programu tábora budou hry a soutěže směřující jak k zábavě, tak k rozvoji osobnosti dětí. Tábor bude veden v křesťanském duchu, což se projeví i v přístupu vedoucích k dětem.

Cena tábora je 400 Kč. Prosíme: máte-li zájem, aby se Vaše dítě tábora zúčastnilo, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji nejpozději do 23. 4. 2009 hlavnímu vedoucímu Janu Brymovi. Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknout ve formátu Word (DOC) a PDF.

Farnosti Křoví a Deblín pořádají na jaře zájezd do Říma. Uskuteční se 29. května -  6. června 2009. V Římě se mj. zúčastní slavení Slavnosti Seslání Ducha svatého s papežem Benediktem XVI. Takřka celý týden bude věnován prohlídce antických a křesťanských památek města Říma. Přihlásit se je možno na faře v Deblíně, cena zájezdu činí 7 000 Kč. Více informací na www.farnostdeblin.cz

Další články...