Milí rodiče,
V letošním roce se uskuteční již tradičně farní minitábor v Heřmanově.
Termín tábora: 28. - 31. ledna 2010
Komu je tábor určen: všem dětem školou povinným
Prosíme: máte-li zájem, aby se Vaše dítě tábora zúčastnilo, vyplňte přihlášku (PDF) a odevzdejte ji
nejpozději do 17. 1. 2010 hlavnímu vedoucímu Janu Brymovi.
Na programu tábora budou hry a soutěže směřující jak k zábavě, tak k rozvoji osobnosti dětí.
Tábor bude veden v křesťanském duchu, což se projeví i v přístupu vedoucích k dětem.