Uncategorised

Ne

1. neděle adventní

  8,00         

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Vitoušovu a Fialovu a duše v očistci

Po

 

  8,00

18,00

Za Blaženu Horkou a rodinu Pelánkovu

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

Sv. Ondřeje

18,00

Za rodinu Hlavínkovu, Matušínovu, Plechovu a duše v očistci

Čt

 

  8,00

Za Naďu Antlovou a rodiče Doležalovy

 

18,00

 

18,45

Za živou a zemřelou rodinu Machátovu a duše v očistci a dceru Jarmilu

Adorace

So

Sv. Františka Xaverského

  7,30

Za Karla Sojku, jeho 2 manželky, Pavla Šatného a živou a zemřelou rodinu

Ne

2. neděle adventní

 8,00                  

 

 9,30

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 


 

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 2.12. 2022 v 16.00    na faru.

 • Příští neděli 4. 12. 2022. Přijede knihkupec pan Josef Novák který bude v kostele   prodávat knihy. Můžete tak zakoupit vhodný vánoční dárek.

 • Zveme Vás na koncert skupiny Listověj do Košíkova 11.12. 2022 v 17.00.

 •  PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. 

 • Po dobu mé nepřítomnosti mně zastupuje Otec Miroslav Dibelka ze Žernůvky 731 621 293, kdyby nemohl, tak děkan Otec Jiří Kaňa z Velkého Meziříčí 603 182 511

 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

32. neděle v mezidobí

   8,00         

 

  9,30

10,45

15,00

16,00

Za Helenu Dvořákovu a jejího  manžela a živou a zemřelou rodinu Dvořákovu aTrávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Křestní bohoslužba

Modlitba za zemřelé na novém hřbitově

Modlitba za zemřelé v Košíkově

Po

 

  8,00

18,00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

Posvěcení lateránské baziliky

18,00

Za rodinu Matušínovu,  Hlavínkovu, Plechovu a duše v očistci

Čt

Sv. Lva Velikého

   8,00

   9,45

Za rodiče Buchalovy a Bartoškovy a tetu Růženu

Domov důchodců: za dar duchovních povolání v naší farnosti

Sv. Martina

17.00

18:00

 

18.45

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za Jiřího Konečného, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Adorace

So

Sv. Josafata

  7,30

Za Martina Horkého a duše v očistci

Ne

33. neděle v mezidobí

  8,00                 

  9,30

Za rodinu Tučkovu a Maškovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 

 • Využijme možnost získat plnomocné odpustky ještě do 8.11.2022

 • Můžete si zapisovat úmysly bohoslužeb na prvního půl roku 2023

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 18.11. 2022 v 16.00    na faru.

 • Vzadu na lavici i pod lavicí máme tiskoviny k přečtení a předání dalším čtenářům. –

 • Na farní kavárně se vybralo na televizi NOE 13.000,-  Děkuji všem, kdo kavárnu připravili a podpořili.

 • Děkuji všem spolupracovníkům. 

Ne

30. neděle v mezidobí

 8,00  

 

  9,30

Za Bořivoje a Drahomíra Hotárkovy,  Janu Jelínkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8,00

19,00

Na úmysl dárce

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18,00

Ke cti a chvále sv. Judy Tadeáše, sv. Zdislavy a sv. Anežky

Čt

 

  8,00

Za manžela Zdenka a celou rodinu Šabackých

Sv. Šimona a Judy

  8,00

Za rodinu Kučerovu a Jarošovu

So

Bl. Marie Restituty Kafkové

  7,30

Za Jiříka, rodinu Klementovu,  Bajerovu a duše v očistci

Ne

31. neděle v mezidobí

Slavnost Výročí posvěcení kostela

  8,00                 

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

 

Za Jarmilu Kolkovou a za rodiče

 

POZOR ZMĚNA ČASU V NEDĚLI 30 ŘÍJNA SE VRACÍME K STŘEDOEVROPSKÉMU ČASU.

 

 

 •  Snoubenci, kteří uvažujete o přijetí svátosti manželství, přihlaste       se na faře, kvůli společné přípravě. Ta začne letos na podzim.

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 4.11. 2022 v 16.00    na faru.

 • Vzadu na lavici máte tiskoviny k přečtení a předání dalším čtenářům.

 • Vzadu na stolku si můžete objednat Vánoční fair trade kalendáře.

 • Děkuji všem spolupracovníkům a za přípravu farní kavárny minulý týden.

 

 

 

 

Ne

31. neděle v mezidobí

Slavnost Výročí posvěcení kostela

 8,00         

 9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jarmilu Kolkovou a za rodiče

Po

 

  8,00

18,00

Za tragicky zesnulého Karla

Košíkov: modlitba

Út

Slavnost Všech svatých

  8,00

18,00

Volný úmysl

Volný úmysl

St

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  8,00

18,00

Volný úmysl

Za živou a zemřelou rodinu Voborných a duše v očistci

Čt

 

  8,00

Za Karolínu Zahálkovou, živou a zemřelou rodinu

Sv. Karla Boromejského

18,00

Za rodiče Melicharovy a duše v očistci

So

 

  7,30

Za Boží ochranu a pomoc

Ne

32. neděle v mezidobí

  8,00           

  9,30

10,45

15,00

16,00

Za Helenu Dvořákovu a jejího  manžela a živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Křestní bohoslužba

Modlitba na novém hřbitově za zemřelé

Modlitba na hřbitově za zemřelé v Košíkově

 •  Využijme možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. V úterý odpoledne a ve středu po celý den je možné při návštěvě kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce),  pomodlit se v kostele modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 4.11. 2022 v 16.00    na faru.

 • Vzadu na lavici máme tiskoviny k přečtení a předání dalším čtenářům. – Minulý týden se na misie vybralo 26 300,- Děkuji! PBz!                                                         

                                                    


 

 

Ne

26. neděle v mezidobí

 8,00         

 9,30

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8,00

18,00

Za živé a zemřelé farníky 

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Vincence z Paula

 

 

St

Sv. Václava

18,00

Za Bohumila Horkého a rodinu Pelánkovu

Čt

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

  8,00

Za Jaromíra Šilhána, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Sv. Jeronýma

18,00

Za manžela a dceru Miroslavu, dvoje rodiče a za uzdravení vnuka

So

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

  7,30

11,00

Za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Novákovu

Pohřeb Jana Křepely z Velké Bíteše

Ne

27. neděle v mezidobí

 8,00           

  9,30

16,00

Za živé a zemřelé farníky

Za manželku Jaroslavu Žaloudkovu, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Modlitba u kaple sv. Františka


 

 • Děkuji všem spolupracovníkům.