Články

             

  Výlet do Prahy

 

Skupinka bítešské mládeže se začátkem června vydala na nezapomenutelný víkendový výlet do Prahy.

 

Po příjezdu jsme se ubytovali u Salesiánů v pražských Kobylisích, kde jsme se cítili jako doma. Kamarád Bivoj a jeho Salesiáni nás srdečně přivítali a pozvali nás do místního kostela na koncert dětí a mládeže v rámci Noci kostelů. První společný večer jsme strávili opékáním špekáčků a hrami u ohně.

 

Sobotní ráno jsme se vydali do Nazareta. Jedná se o místo na okraji Prahy, kde se setkává mládež z celé pražské arcidiecéze. Zde se konal program určený pro účastníky Světových dnů mládeže v Lisabonu. Na přípravném setkání jsme se dozvěděli důležité informace o SDM, mimo jiné i to, jakou značkou papamobilu bude papež Lisabonem projíždět. Následovala mše svatá, kterou sloužil otec arcibiskup Graubner. Po setkání jsme se vydali do aquaparku na Barrandově. Večer jsme se vrátili do Kobylis a opět jsme ho strávili hraním her, které si pro nás připravili naši kamarádi z Prahy.

 

V neděli po krátké ranní procházce jsme se zúčastnili mše svaté, při které byli biřmováni dva z našich kamarádů. Biřmování udílel otec biskup Kája Herbst. Po obědě jsme se sbalili a před naším odjezdem domů jsme se ještě prošli centrem Prahy, po Karlově mostě a viděli jsme také Pražské Jezulátko.

 

Tento výlet by se nemohl uskutečnit bez podpory Kolpingovy rodiny, otce Bohumila a pohostinnosti Salesiánů v čele s Bivojem, kterým tímto děkujeme.

 

                            20230603_130302.jpg