Rok 2023

                              

Slovo k volbám

 

Milí přátelé,

 

v druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.

Žehnám každému z vás.                                                                                                                      ✠ biskup Pavel


 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou Vás srdečně zve v neděli 15. ledna v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě,
který je poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky v okrese Žďár nad Sázavou. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship.