Výzva brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho

                                                                        věřícím brněnské diecéze


 

                                                        Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

                                                                          milé sestry, milí bratři,

 

       obracím se k vám všem v této těžké době, tentokrát nejen s další žádostí o modlitby, ale také s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „ … byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“ 

       Situace lidí, kteří k nám prchají z Ukrajiny, je vážná. Na hrůzy války doplácejí hlavně lidé bezbranní - ženy s dětmi, sociálně slabí, hendikepovaní a staří. Naše Diecézní charita Brno je od počátku válečného konfliktu v přímém centru dění a všemi dostupnými možnostmi pomáhá ukrajinským uprchlíkům v jejich kritické životní situaci. Nyní již však docházejí možnosti ubytování, proto vás prosím o pomoc.

 

       Tam, kde je to možné, postarejme se o přijetí ukrajinských obyvatel a jejich podporu v době, kdy si sami nemohou pomoci. Nabídněme jim podle možností přístřeší v našich farních budovách, domovech, ve volných objektech vhodných k bydlení, nabídněme jim pomoc a doprovázení lidmi z našich farních společenství… Ale počítejme s tím, že tato pomoc může být dlouhodobá.

 

       Dle sdělení ředitele Diecézní charity Brno Ing. Oldřicha Haičmana mají lidé přicházející z Ukrajiny vyřešený pobyt v souladu s naší legislativou, jsou zařazeni do systému dávek hmotné nouze, mají nárok na zdravotní pojištění a mohou v České republice legálně pracovat. Ubytovaní budou na základě nájemní smlouvy.

       Lidé, kteří k nám z Ukrajiny přicházejí, jsou často dezorientovaní, prožili útrapy války, mají jazykové bariéry. Potřebují doprovázení, materiální i finanční pomoc při zařizování potřebného vybavení a pořízení věcí nutných k životu. Pozvěme naše farní společenství k pomoci a podpoře těchto našich bližních.

 

S bližšími informacemi a dotazy, včetně žádostí o specifickou duchovní pomoc, se obracejte přímo na Diecézní charitu Brno. 

 

                                                     Kontakty: telefon 545 426 610, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

                                                     Děkuji každému z vás, za jakoukoliv pomoc – duchovní i materiální.

                                                                             V modlitbě provází a ze srdce žehná

 

                                                                                        Mons. Vojtěch Cikrle, v.r.

                                                                                           diecézní biskup brn
 

V Brně dne 15. března 2022