Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

                                                                       Text do nedělních ohlášek

                                                                            Milé sestry, milí bratři,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe. 

K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních společenstvích po celém světě.

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu. 

V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března 2022 v 19.00 hodin. 

                                                                             V modlitbě s vámi všemi spojený

                                                                                        Váš biskup Vojtěch

 

                                                                        Doplnění pro duchovní správce farností

Milí bratři, 

prosím připojte se podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu ve vašem farním společenství. Je možné také zůstat dále v modlitbě při adoraci v rámci akce 24 hodin pro Pána.

Konkrétní texty k zasvěcení budou zaslány ze strany Vatikánu během dalších dnů, poté vám budou přeposlány.