Ne

30. neděle v mezidobí

 8,00 

 9,30        

 

Za celou živou a zemřelou rodinu Lacinovu a Mičánkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8,00

19,00

Zatím volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

     

St

 

18,00

Za Boží požehnání a duše v očistci

Čt

Sv. Šimona a Judy

  8,00

Ke cti a slávě sv. Judy Tadeáše, sv. Zdislavy a sv. Anežky

Bl. Marie Restituty Kafkové

17.00

18,00

Svátost smíření, zpovídá P. Martin Honig, z V. Mez.

Za Františka a Zdeňku Voborných a celou živou rodinu

So

 

  7,30

 11.00

 

14.00

Zatím volný úmys

Košíkov.Za novomanžele Lucii Doležalovou a Rostilava Jurného.

Košíkov.Pohřeb Bohuslava Čerteka

Ne

31. neděle v mezidobí Výročí posvěcení kostela

 8,00           

 9,30  

  

 

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných a duše v očistci (ve 3.00 končí letní čas)

Za živé a zemřelé farníky

 

  • Můžete se zapojit do světové synody, která se odehrává v jednotlivých farnostech skrze společnou cestu. Zapisujte se vzadu na stolku. 

  • 31.10. v 18.30  bude setkání pastorační rady.

  • 5. 11. bude setkání všech zapsaných na společnou cestu neboli synodu. Rozdělíme se do skupinek a zvolíme téma, kterých je 10. 

  • Snoubenci, kteří chcete uzavřít manželství příští rok, přihlaste se na faře, abychom naplánovali přípravu. Ta začne už letos na podzim.

  • Máme možnost získat plnomocné odpustky 1.11. (obvyklé podmínky + modlitba Otče náš a Věřím v kostele na úmysl sv. Otce.) a od 1.11 až 8.11. za obvyklých podmínek. (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba za duše v očistci na hřbitově.) Zpovídat cizí zpovědník v pátek 29.10. od 17.00 do 18.00, potom zde bude slavit mši svatou.

  • Dnes  je sbírka na misie.