Zápis z pastorační rady ze 14.10.2021 

 • Mše pro děti

  • Jednou za měsíc v neděli při druhé mši

  • Dvě varianty: děti při kázání odejdou do boční kaple na speciální dětskou katechezi nebo všechny děti vepředu a dětská katecheze v rámci kázání

 

 • Mše pro mládež

  • Jednou za měsíc v pátek

  • Po mši možnost setkání na faře, např. hraní deskovek

 

 • S Alešem do kostela na vozíčku

  • Tabulka s rozpisem, kdo by Aleše do kostela přivezl: bit.ly/ales-kostel

  • Oslovit lidi z blízkosti domova bez zámku na Jihlavské, kde Aleš bydlí

  • Zjistit telefonní číslo a vždy den předem potvrdit, kdo si Aleše vyzvedne

 

 • Synoda

  • Jedna či více skupin ve farnosti

  • Přečtení pastýřského listu a vyzvání k přidání se do skupiny – papír vzadu v kostele

  • Osobní pozvání, zveřejnit na farní stránky

  • Pravidelné setkávání 2021–2023

  • Proměna církve a impulzy zevnitř

  • Koordinátor: Martina Vodičková

  • Následující setkání v pátek 5.11.2021 v 19:00 na faře

 

 • Další zmíněná témata

  • Farní myčka

  • Nový farní sál

  • Umístění ostatků sv. Jana Pavla II.

  • Repertoár na ranní mši

  • Modlitby v Košíkově