Rok 2021

                                                                                    Myšlenka k adventu.

                               undefined.jpg

Farář považuje za nutné upozornit na nové náboženské hnutí Sinčchondži a varovat před jeho praktikami, se kterým se setkali někteří z naší farnosti a okolí. K praktikám tohoto hnutí patří oslovování mladých křesťanů, zejména dívek, s nabídkou rozhovoru na duchovní téma. V posledním období mladé kontaktovali na sociálních sítích.  Poté nabízí psychologické testy, psychoterapii, duchovní doprovázení a biblické kurzy, které zpočátku působí nevinně, postupně se však dostávají do rozporu s učením katolické církve.  Hlavním tématem je kniha Zjeveni apoštola Jana. V minulosti nesdělovali informace o původu svého hnutí ani o autoritě, která kurzy zaštiťuje. Vědomě uvádějí nepravdivé informace o sobě samých i o dalších členech hnutí. Časem dochází ke zpochybňování duchovních i osobních autorit oslovených a ke stále většímu začlenění do jejich komunity, to přináší rozpady manželství a rodin.  

Odkazy: 

https://www.kcmt.cz/aktualni-temata-rubrika/neni-biblicke-studium-jako-biblicke-studium/

https://www.kcmt.cz/clanky-a-svedectvi/ma-osobni-zkusenost-se-sincchondzi-1/

 

Ne

30. neděle v mezidobí

 8,00 

 9,30        

 

Za celou živou a zemřelou rodinu Lacinovu a Mičánkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8,00

19,00

Zatím volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

     

St

 

18,00

Za Boží požehnání a duše v očistci

Čt

Sv. Šimona a Judy

  8,00

Ke cti a slávě sv. Judy Tadeáše, sv. Zdislavy a sv. Anežky

Bl. Marie Restituty Kafkové

17.00

18,00

Svátost smíření, zpovídá P. Martin Honig, z V. Mez.

Za Františka a Zdeňku Voborných a celou živou rodinu

So

 

  7,30

 11.00

 

14.00

Zatím volný úmys

Košíkov.Za novomanžele Lucii Doležalovou a Rostilava Jurného.

Košíkov.Pohřeb Bohuslava Čerteka

Ne

31. neděle v mezidobí Výročí posvěcení kostela

 8,00           

 9,30  

  

 

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných a duše v očistci (ve 3.00 končí letní čas)

Za živé a zemřelé farníky

 

 • Můžete se zapojit do světové synody, která se odehrává v jednotlivých farnostech skrze společnou cestu. Zapisujte se vzadu na stolku. 

 • 31.10. v 18.30  bude setkání pastorační rady.

 • 5. 11. bude setkání všech zapsaných na společnou cestu neboli synodu. Rozdělíme se do skupinek a zvolíme téma, kterých je 10. 

 • Snoubenci, kteří chcete uzavřít manželství příští rok, přihlaste se na faře, abychom naplánovali přípravu. Ta začne už letos na podzim.

 • Máme možnost získat plnomocné odpustky 1.11. (obvyklé podmínky + modlitba Otče náš a Věřím v kostele na úmysl sv. Otce.) a od 1.11 až 8.11. za obvyklých podmínek. (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba za duše v očistci na hřbitově.) Zpovídat cizí zpovědník v pátek 29.10. od 17.00 do 18.00, potom zde bude slavit mši svatou.

 • Dnes  je sbírka na misie. 


 

Zápis z pastorační rady ze 14.10.2021 

 • Mše pro děti

  • Jednou za měsíc v neděli při druhé mši

  • Dvě varianty: děti při kázání odejdou do boční kaple na speciální dětskou katechezi nebo všechny děti vepředu a dětská katecheze v rámci kázání

 

 • Mše pro mládež

  • Jednou za měsíc v pátek

  • Po mši možnost setkání na faře, např. hraní deskovek

 

 • S Alešem do kostela na vozíčku

  • Tabulka s rozpisem, kdo by Aleše do kostela přivezl: bit.ly/ales-kostel

  • Oslovit lidi z blízkosti domova bez zámku na Jihlavské, kde Aleš bydlí

  • Zjistit telefonní číslo a vždy den předem potvrdit, kdo si Aleše vyzvedne

 

 • Synoda

  • Jedna či více skupin ve farnosti

  • Přečtení pastýřského listu a vyzvání k přidání se do skupiny – papír vzadu v kostele

  • Osobní pozvání, zveřejnit na farní stránky

  • Pravidelné setkávání 2021–2023

  • Proměna církve a impulzy zevnitř

  • Koordinátor: Martina Vodičková

  • Následující setkání v pátek 5.11.2021 v 19:00 na faře

 

 • Další zmíněná témata

  • Farní myčka

  • Nový farní sál

  • Umístění ostatků sv. Jana Pavla II.

  • Repertoár na ranní mši

  • Modlitby v Košíkově