Připomene stigmatizovanou Aničku Tomanovou.

Za Osovou Bítýškou, v polích za třídvorskou alejí, vzniká v těchto dnech z víry a práce dobrodinců nový středobod v krajině.

Prosté dílo, čtrnáct výjevů křížové cesty brněnských výtvarníků Petra Veselého a jeho dcery Marie Kapounové, zasazených do kamenných stél. Kříž jako upomínka naší naděje - to vše v kulisách starých lip, borovic a bříz. Síla místa k tomu všemu jakoby dávno připraveného, nabízející setkání se svým nitrem, odleskem Stvořitele a přímluvkyní za uzdravení duše, těla a národa, stigmatizovanou Aničkou Tomanovou. Chudou dívkou z podhůří Orlických hor, obdarovanou schopnostmi brát bolesti druhých na sebe, jak za svého života, tak i po něm, jíž bychom na tomto místě rádi projevili nemálo vděčnosti.

Chcete-li společně s námi zanechat budoucím generacím místo k usebrání, máte s laskavým poděkováním možnost připsat svoje jméno na transparentní účet 3108105043/0800, který zanikne 20. května 2018 v 15 hodin na letniční neděli v den vysvěcení křížové cesty. Berte toto psaní též jako pozvánku k slavnostnímu vysvěcení a předání křížové cesty Bohu a krajině.

Seznam dárců a vyúčtování nutných výdajů bude formou výpisu z účtu k dispozici u P. Jiřího Jeniše - faráře v Osové Bítýšce nebo na vývěsce kostela.

S úctou za všechny, kdo přispívají modlitbou, radou, darem či rukou pomocnou.

Oldřich Machát,

Jiří Jeniš – farář v Osové Bítýšce

Josef Mach – starosta Osové Bítýšky

Jiří Nohel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUDY POVEDE NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

Místo za Třídvorákem svým klidem láká k rozjímání.