Tříkrálová sbírka 2018

Farnost Velká Bíteš

2018

Přibyslavice

11 697

Nové Sady

14 007

Bezděkov

2 700

Košíkov

9 610

Velká Bíteš

137 744

Celkem Velká Bíteš

175 758

 

 

Jindřichov + Jestřabí

7 860

Celkem

183 618

 

Tříkrálová sbírka 2009 - 2018

Farnost Velká Bíteš 2009 2010 2011 2012 2013
Přibyslavice 8 003 8 898 8 419 8 195 8 355
Nové Sady 7 380 8 004 7 178 7 200 8 483
Bezděkov 2 830 2 681 1 940 1 798 1 840
Košíkov 6 700 6 345 8 211 12 185 10 230
Velká Bíteš 111 035 114 785 128 679 122 319 110 386
Celkem Velká Bíteš 135 948 140 713 154 427 151 697 139 294
           
Jindřichov
Jestřabí
- - - - 7 935
Celkem 135 948 140 713 154 427 151 697 147 229

 

Farnost Velká Bíteš 2014 2015 2016 2017 2018
Přibyslavice 9 393 9 535 10 705 12 790 11697
Nové Sady 7 790 8 680 8 395 11 328 14007
Bezděkov 1 830 3 154 2 770 2 462 2700
Košíkov 8 399 9 620 9 560 10 850 9610
Velká Bíteš 121 039 122 274 129 113 129 895 137744
Celkem Velká Bíteš 148 451 153 263 160 543 167 325 175 758
           
Jindřichov
Jestřabí
7 840 7 221 7 160 8 190 7860
Celkem 156 291 160 484 167 703 175 515 183 618

Všem velmi děkujeme za pomoc, je to úžasné.