V roce 2017 bylo v naší farnosti:

Pokřtěno
14 chlapců
19 dívek
10 dětí bylo pokřtěno mimo farnost
 
Oddáno
Celkem 9 párů
z toho:
6 římskokatolické vyznání s římskokatolickým vyznáním
2 římskokatolické vyznání s bez vyznání
1 římskokatolické vyznání s řeckokatolickým vyznáním 
 
Pohřbeno
V loňském roce bylo pohřbeno 27 lidí
11 mužů
16 žen
11 byl zemřelý pohřben do země
16 byla kremace