Rok 2016

 

  Ne

2. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu

Po

 

17:00      

 

 18:00

Za rodiče Hejtmánkovy a duše v očistci

Na závěr bohoslužby sv. Mikuláš

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Mikuláše

 

 

St

Sv. Ambrože

18:00

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy

Čt

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy a dva bratry

  Pá

 

18:00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

 

8:00

 

10:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu a za duše, na které nikdo nepamatuje

Pohřeb Františka Kmoníčka

Ne

3. neděle adventní

  8:00

9:30

Za Růženu Lysou a manžela

Za živé a zemřelé farníky

 

 ·      Zvu všechny seniory na setkání seniorů našeho děkanství, které  se bude konat       ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí ve středu 7. 12. 2016 od 8:30 do 11:00    na téma: „ Stáří jako povolání.“ Hostem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně a Uhřínově.

·      Představení prvokomunikantů bude za týden 3. adventní neděli 11.12. v 9:30, ten den bude také vánoční jarmark.

·      Děti, můžete darovat hračky v obětním průvodu pro děti ze sociálně slabších rodin.

·      Děti, přijďte zítra přivítat a pozdravit sv. Mikuláše v 17:00

·      Snoubenci, kteří hodláte v příštím roce uzavřít sňatek, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

·      Společenství: modlitby matek, koordinátorka Klárka Beránková .

Drazí přátelé,

tento víkend budete slavit krásné dvacetiny naší bítešské Kolpingovy rodiny. Je to už dospělá mladá dáma. :-) Společně s přáteli ze Schrobenhausenu budete vzpomínat na naše začátky i na další roky a na hezké věci, které jsme společně zažili. Moc nás mrzí, že u toho nemůžeme být s Vámi. Jsme zrovna v Bruselu a nemůžeme přijet, tak Vás aspoň takto na dálku zdravíme a budeme s Vámi aspoň v duchu. Nějací zástupci naší rodiny se naštěstí zúčastnit mohou, tak nám budou povídat, jak jste slavnostní víkend prožili. Těšíme se také na nějakou fotodokumentaci a posíláme Vám jednu naši fotku ze září. Fotil nás Kristi án v Tervurenu, v parku kousek od našeho belgického bydliště.

Hezky si to užijte a těšíme se aspoň na Vás Bítešské o Vánocích.

Eva a Tomáš

 

A Tomášovo doplnění: 

Asi bych to ani nebyl já, abych nepřipojil pár slov. Chtěl bych především říci, že právě dnes a v této zemi, má Kolpingovo dílo svůj význam. Působí v době, kdy celá Evropa hledá svou identitu, jako by zapomínala, že ji už dávno má a že je její povinností šířit dál "radostnou zvěst"- Kolpingovo dílo má v tomto svou nezastupitelnou roli a své povinnosti.  Je třeba znovu připomínat, že jenom v křesťanství nalezneme svou budoucnost a že se to zdaleka netýká jen nás evropanů. Nechceme se jen bavit. A "potřeby naší doby nám ukáží, co máme dělat."

 

Fotografie z oslav 20 let Kolpingovy rodiny ve Velké Bíteši si můžete prohléhnout ve fotogralerii.

 

 Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské

 
církevní provincie, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného
 
francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint­Etienne­du­Rouvray tím, že
 
v úterý 2. srpna, v den jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní ve svých farnostech
 
zvony. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také
 
apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento
 
mučedník spočinul. Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při
 
výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností, po dovršení 75 let
 
života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo umožněno, aby dále
 
setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři.
 
Chceme připomenout, že nešlo o výjimečný čin osamělého šílence, ale o čin,
 
který jen dovršil stále narůstající počet útoků na křesťanské kostely,
 
modlitebny a synagogy po celé Evropě. Útoků, o nichž většinou mlčí jak
 
média, tak politici. Jen ve Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno na 600
 
takovýchto útoků žhářství, vandalismu apod., což v těchto dnech vyvrcholilo i
 
lidskými oběťmi. Vzpomínáme nejen na umučeného kněze, ale i na řeholnici,
 
která byla těžce zraněna.
 
Buďme si vědomi, že je třeba chránit a bránit naši civilizaci, postavenou na
 
židokřesťanských základech.
 
Prosme proto o dar rozumu, rady a další dary Ducha Svatého pro nás i všechny
 
státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit.
 
V Praze dne 29. července 2016
 
Za ČBK,
 
+Dominik kardinál Duka
 
Mons. Jan Graubner

Den 14. - 27. 7. 2016

Dnes nastal ten nezapomenutelný den, kdy jsme mohli prožít pout k samému zřídlu úcty k Božímu milosrdenství: do sanktuária sv. Jana Pavla II. a sanktuária Božího milosrdenství.

Na místo, kde se sv. Faustýně dostalo poslání šířit toto milosrdné boží přijetí každého hříšníka pro Ježíšovo nekonečné slitování a odpuštění. Setrvat chvíli v modlitbě před jedním z originálů obrazů Ježíše milosrdného, a být zasaženi přítomnosti ducha svatého, byla velmi hluboká a inspirativní chvíle.

Kéž na ni nikdy nezapomene a necháme Boží milosrdenství zakořenit hluboko do našeho srdce, abychom ho uměli projevovat i reálně ve svém životě.

B

Den 15. - 28. 7. 2016

Dnes jsme vstali plni očekávaní, protože právě dnes přijde na řadu přivítání se Svatým Otcem.

Po vyslechnutí několika svědectví na téma marnotratný syn přišla na řadu mše svatá, kterou sloužil kardinál Miroslav Vlk.

Následoval oběd a pak již vyčerpávající cesta do parku Blonia, kde se konalo samotné přivítání se Svatým Otcem.

Po vydatné večeři jsme večer zakončili Korunkou k Božímu milosrdenství.

D

Den 16. - 29. 7. 2016

Pateční den jsme pojali jako odpočinkový. Papeže už jsme všichni předchozí dny viděli, a tak jsme oželeli křížovou cestu se Svatým Otcem. Alespoň jsme se vyhnuli nepříjemným tlačenicím, které jsme už zažili.

Každý z nás si svůj program volil sám. Někdo celý den jen odpočíval, někdo shlédl muzikál Gedeon, další se vydali do Schindlerovy továrny, další si prohledli solný důl ve Wieliczce, ostatní jeli do města shánět suvenýry.

Večerní program v českém národním centru patřil animované křížové cestě se svíčkami. Ta byla určena pro všechny, kteří se nezúčastnili křížové cesty s papežem.

Následně jsme se vydali každý do místa svého ubytovaní: někdo do tělocvičny, někdo do školní třídy, někdo do rodin. Museli jsme nabrat hodně sil na následující náročný den.

Den 17. - 30. 7. 2016

Pohodlný spánek, výborná snídaně. Takový byl předpoklad na dnešní ráno. Skoro se tak i stalo.

Dnešní den jsme zahájili slavnostní mši v českém centru Mogila. Po této události jsme všichni zahájili naši pěti kilometrovou pěší etapu z Mogily směrem na Capus Misericordiae.

Start této etapy probíhal bezproblémově do té doby, než nám měly být přiděleny naše balíky s obědem, večeří a snídaní na následující den.

Kolona lidí čekající na výdej čím dál víc houstla. Když jsme všichni obdrželi balíčky, pokračovali jsme v cestě na Campus. Další zádrhel se nám vyskytl při vstupu na Campus.

Securitas pouštěla varie lidi po určitém množství. Následné kroky byly takové: rozražení do sektoru, my jsme byli v A3, holky v A8 a další parta v A4. Spánkový odpočinek po výběru pohodlného místa pro nocleh v sektoru nikoho neminul.

V sedm hodin večer jsme prožívali Vigilii s papežem Františkem. Cely večer byl zakončen koncertem známých polských hudebních umělců a poté jsme se uchylovali ke spánku pod širým nebem.

Proste naprostá paráda.

O

Den 18. - 31. 7. 2016

Probudit se na louce a koukat se na oblohu není k zahození, zvláště když kempujete s dvěma miliony mladých lidí. Nejprve jsme sáhli po modrém pytli se suchým proviantem, dalším cílem bylo vystát frontu na záchod a získat balík vody.

Pak už nezbývalo než vyčkat na příjezd Papi Francesca a snažit se neuvařit se.

Závěrečná mše byla velkolepá. Svatý Otec měl inspirující kázání a závěrečným požehnáním nás vyslal do celého světa, do našich domovů, kde máme žít v milosrdenství.

Papa také udělal radost věřícím v Panamě, kde bude další setkaní. Po konzervovaném obědě jsme se vydali na pěší putování do Mogily.

Po cestě nás stihla bouřka, naštěstí jsme zmokli jen symbolicky. Naše skupina se rozdělila v českém centru.

Po poslední večeři jsme se vydali na cesty domů.

M

Den 19. - 1. 8. 2016

V ranních hodinách jsme konečně dorazili všichni ve zdraví domů.

M+E+K+B+V+V+A+O+O+P+L

Ve dnech 2. - 9. července 2016 se děti z Bíteše a okolí vydaly na dobrodružství s Malým princem, který je požádal o pomoc. Každý den se probouzely v jiné zemi. Vždy tam, kde místní obyvatelé potřebovali pomoci. Zlý had jejich kraj proměňoval tak, že lidé byli nešťastní. Naše výprava je však nikdy nenechala na holičkách. Mohli jsme tak pomoci v Anglii, v Texasu, na Madagaskaru, v Itálii, Rusku, či Řecku. Nejen dobrodružství, ale i kulturu jednotlivých zemí, nová přátelství a nezapomenutelné zážitky jsme si tak nakonec mohli přivézt zpět do naší krásné rodné země. Ono jak se říká: ,,Všude dobře, doma nejlépe." Díky všem za nádherný tábor!

                                           Za táborový tým

                                                                                                   Jan Václav Brym

Fotografie z tábora naleznete zde

alt