Rok 2017

Příběh náš započal psáti se, kdy z mateřských končin slovanských přišel sem lid, naši předkové, se svým vůdcem, vojvodou Čechem. Spolu s bratrem Lechem se o to usnesli, že opustí rodnou zemi svoji, bojem neblahou. Zlá a dlouhá byla cesta, až spolu s dětmi došli na úpatí hory, jež slove Říp. Když vystoupili na horu, zaradoval se praotec Čech nad utěšeným krajem. ,,To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající.“ ČTĚTE DÁL...

FARNÍ TÁBOR JE U KONCE. Všichni z něj měli velkou radost.

Farnost Velká Bíteš

2017

Přibyslavice

12 790

Nové Sady

11 328

Bezděkov

2 462

Košíkov

10 850

Velká Bíteš

129 895

Celkem Velká Bíteš

167 325

 

 

Jindřichov + Jestřabí

8 190

Celkem

175 515


 

Farnost Velká Bíteš

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Přibyslavice

6 963

8 003

8 898

8 419

8 195

8 355

9 393

9 535

10 705

Nové Sady

6 144

7 380

8 004

7 178

7 200

8 483

7 790

8 680

8 395

Bezděkov

2 630

2 830

2 681

1 940

1 798

1 840

1 830

3 154

2 770

Košíkov

6 040

6 700

6 345

8 211

12 185

10 230

8 399

9 620

9 560

Velká Bíteš

101 415

111 035

114 785

128 679

122 319

110 386

121 039

122 274

129 113

Celkem Velká Bíteš

123 192

135 948

140 713

154 427

151 697

139 294

148 451

153 263

160 543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jindřichov
Jestřabí

-

-

-

-

-

7 935

7 840

7 221

7 160

Celkem

123 192

135 948

140 713

154 427

151 697

147 229

156 291

160 484

167 703