Rok 2016

 

  Ne

2. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu

Po

 

17:00      

 

 18:00

Za rodiče Hejtmánkovy a duše v očistci

Na závěr bohoslužby sv. Mikuláš

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Mikuláše

 

 

St

Sv. Ambrože

18:00

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy

Čt

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy a dva bratry

  Pá

 

18:00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

 

8:00

 

10:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu a za duše, na které nikdo nepamatuje

Pohřeb Františka Kmoníčka

Ne

3. neděle adventní

  8:00

9:30

Za Růženu Lysou a manžela

Za živé a zemřelé farníky

 

 ·      Zvu všechny seniory na setkání seniorů našeho děkanství, které  se bude konat       ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí ve středu 7. 12. 2016 od 8:30 do 11:00    na téma: „ Stáří jako povolání.“ Hostem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně a Uhřínově.

·      Představení prvokomunikantů bude za týden 3. adventní neděli 11.12. v 9:30, ten den bude také vánoční jarmark.

·      Děti, můžete darovat hračky v obětním průvodu pro děti ze sociálně slabších rodin.

·      Děti, přijďte zítra přivítat a pozdravit sv. Mikuláše v 17:00

·      Snoubenci, kteří hodláte v příštím roce uzavřít sňatek, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

·      Společenství: modlitby matek, koordinátorka Klárka Beránková .

Drazí přátelé,

tento víkend budete slavit krásné dvacetiny naší bítešské Kolpingovy rodiny. Je to už dospělá mladá dáma. :-) Společně s přáteli ze Schrobenhausenu budete vzpomínat na naše začátky i na další roky a na hezké věci, které jsme společně zažili. Moc nás mrzí, že u toho nemůžeme být s Vámi. Jsme zrovna v Bruselu a nemůžeme přijet, tak Vás aspoň takto na dálku zdravíme a budeme s Vámi aspoň v duchu. Nějací zástupci naší rodiny se naštěstí zúčastnit mohou, tak nám budou povídat, jak jste slavnostní víkend prožili. Těšíme se také na nějakou fotodokumentaci a posíláme Vám jednu naši fotku ze září. Fotil nás Kristi án v Tervurenu, v parku kousek od našeho belgického bydliště.

Hezky si to užijte a těšíme se aspoň na Vás Bítešské o Vánocích.

Eva a Tomáš

 

A Tomášovo doplnění: 

Asi bych to ani nebyl já, abych nepřipojil pár slov. Chtěl bych především říci, že právě dnes a v této zemi, má Kolpingovo dílo svůj význam. Působí v době, kdy celá Evropa hledá svou identitu, jako by zapomínala, že ji už dávno má a že je její povinností šířit dál "radostnou zvěst"- Kolpingovo dílo má v tomto svou nezastupitelnou roli a své povinnosti.  Je třeba znovu připomínat, že jenom v křesťanství nalezneme svou budoucnost a že se to zdaleka netýká jen nás evropanů. Nechceme se jen bavit. A "potřeby naší doby nám ukáží, co máme dělat."

 

Fotografie z oslav 20 let Kolpingovy rodiny ve Velké Bíteši si můžete prohléhnout ve fotogralerii.

 

Den 14. - 27. 7. 2016

Dnes nastal ten nezapomenutelný den, kdy jsme mohli prožít pout k samému zřídlu úcty k Božímu milosrdenství: do sanktuária sv. Jana Pavla II. a sanktuária Božího milosrdenství.

Na místo, kde se sv. Faustýně dostalo poslání šířit toto milosrdné boží přijetí každého hříšníka pro Ježíšovo nekonečné slitování a odpuštění. Setrvat chvíli v modlitbě před jedním z originálů obrazů Ježíše milosrdného, a být zasaženi přítomnosti ducha svatého, byla velmi hluboká a inspirativní chvíle.

Kéž na ni nikdy nezapomene a necháme Boží milosrdenství zakořenit hluboko do našeho srdce, abychom ho uměli projevovat i reálně ve svém životě.

B

Den 15. - 28. 7. 2016

Dnes jsme vstali plni očekávaní, protože právě dnes přijde na řadu přivítání se Svatým Otcem.

Po vyslechnutí několika svědectví na téma marnotratný syn přišla na řadu mše svatá, kterou sloužil kardinál Miroslav Vlk.

Následoval oběd a pak již vyčerpávající cesta do parku Blonia, kde se konalo samotné přivítání se Svatým Otcem.

Po vydatné večeři jsme večer zakončili Korunkou k Božímu milosrdenství.

D

Den 16. - 29. 7. 2016

Pateční den jsme pojali jako odpočinkový. Papeže už jsme všichni předchozí dny viděli, a tak jsme oželeli křížovou cestu se Svatým Otcem. Alespoň jsme se vyhnuli nepříjemným tlačenicím, které jsme už zažili.

Každý z nás si svůj program volil sám. Někdo celý den jen odpočíval, někdo shlédl muzikál Gedeon, další se vydali do Schindlerovy továrny, další si prohledli solný důl ve Wieliczce, ostatní jeli do města shánět suvenýry.

Večerní program v českém národním centru patřil animované křížové cestě se svíčkami. Ta byla určena pro všechny, kteří se nezúčastnili křížové cesty s papežem.

Následně jsme se vydali každý do místa svého ubytovaní: někdo do tělocvičny, někdo do školní třídy, někdo do rodin. Museli jsme nabrat hodně sil na následující náročný den.

Den 17. - 30. 7. 2016

Pohodlný spánek, výborná snídaně. Takový byl předpoklad na dnešní ráno. Skoro se tak i stalo.

Dnešní den jsme zahájili slavnostní mši v českém centru Mogila. Po této události jsme všichni zahájili naši pěti kilometrovou pěší etapu z Mogily směrem na Capus Misericordiae.

Start této etapy probíhal bezproblémově do té doby, než nám měly být přiděleny naše balíky s obědem, večeří a snídaní na následující den.

Kolona lidí čekající na výdej čím dál víc houstla. Když jsme všichni obdrželi balíčky, pokračovali jsme v cestě na Campus. Další zádrhel se nám vyskytl při vstupu na Campus.

Securitas pouštěla varie lidi po určitém množství. Následné kroky byly takové: rozražení do sektoru, my jsme byli v A3, holky v A8 a další parta v A4. Spánkový odpočinek po výběru pohodlného místa pro nocleh v sektoru nikoho neminul.

V sedm hodin večer jsme prožívali Vigilii s papežem Františkem. Cely večer byl zakončen koncertem známých polských hudebních umělců a poté jsme se uchylovali ke spánku pod širým nebem.

Proste naprostá paráda.

O

Den 18. - 31. 7. 2016

Probudit se na louce a koukat se na oblohu není k zahození, zvláště když kempujete s dvěma miliony mladých lidí. Nejprve jsme sáhli po modrém pytli se suchým proviantem, dalším cílem bylo vystát frontu na záchod a získat balík vody.

Pak už nezbývalo než vyčkat na příjezd Papi Francesca a snažit se neuvařit se.

Závěrečná mše byla velkolepá. Svatý Otec měl inspirující kázání a závěrečným požehnáním nás vyslal do celého světa, do našich domovů, kde máme žít v milosrdenství.

Papa také udělal radost věřícím v Panamě, kde bude další setkaní. Po konzervovaném obědě jsme se vydali na pěší putování do Mogily.

Po cestě nás stihla bouřka, naštěstí jsme zmokli jen symbolicky. Naše skupina se rozdělila v českém centru.

Po poslední večeři jsme se vydali na cesty domů.

M

Den 19. - 1. 8. 2016

V ranních hodinách jsme konečně dorazili všichni ve zdraví domů.

M+E+K+B+V+V+A+O+O+P+L

 Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské

 
církevní provincie, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného
 
francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint­Etienne­du­Rouvray tím, že
 
v úterý 2. srpna, v den jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní ve svých farnostech
 
zvony. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také
 
apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento
 
mučedník spočinul. Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při
 
výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností, po dovršení 75 let
 
života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo umožněno, aby dále
 
setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři.
 
Chceme připomenout, že nešlo o výjimečný čin osamělého šílence, ale o čin,
 
který jen dovršil stále narůstající počet útoků na křesťanské kostely,
 
modlitebny a synagogy po celé Evropě. Útoků, o nichž většinou mlčí jak
 
média, tak politici. Jen ve Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno na 600
 
takovýchto útoků žhářství, vandalismu apod., což v těchto dnech vyvrcholilo i
 
lidskými oběťmi. Vzpomínáme nejen na umučeného kněze, ale i na řeholnici,
 
která byla těžce zraněna.
 
Buďme si vědomi, že je třeba chránit a bránit naši civilizaci, postavenou na
 
židokřesťanských základech.
 
Prosme proto o dar rozumu, rady a další dary Ducha Svatého pro nás i všechny
 
státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit.
 
V Praze dne 29. července 2016
 
Za ČBK,
 
+Dominik kardinál Duka
 
Mons. Jan Graubner

Ve dnech 2. - 9. července 2016 se děti z Bíteše a okolí vydaly na dobrodružství s Malým princem, který je požádal o pomoc. Každý den se probouzely v jiné zemi. Vždy tam, kde místní obyvatelé potřebovali pomoci. Zlý had jejich kraj proměňoval tak, že lidé byli nešťastní. Naše výprava je však nikdy nenechala na holičkách. Mohli jsme tak pomoci v Anglii, v Texasu, na Madagaskaru, v Itálii, Rusku, či Řecku. Nejen dobrodružství, ale i kulturu jednotlivých zemí, nová přátelství a nezapomenutelné zážitky jsme si tak nakonec mohli přivézt zpět do naší krásné rodné země. Ono jak se říká: ,,Všude dobře, doma nejlépe." Díky všem za nádherný tábor!

                                           Za táborový tým

                                                                                                   Jan Václav Brym

Fotografie z tábora naleznete zde

alt

 

Den 11. - 24. 7. 2016
Aneb první neděle v Polsku. Po pozdním návratu trochu vyspáváme. Vstáváme až v devět na snídani a dopolední mši, kam jdeme s rodinami.
Místní pan farář dlouho a velmi mluvil o roverech. Dále jsme šli do školy, kde jsme zhlédli vystoupení místních farníku a dostali jsme prostor také, což nebylo úplně zdařilé.
Spolu s farníky jsme grilovali a tancovali až do pozdních hodin - s děvčaty jsme tancovali „Mam chujteczke haftanowa“ i jiné tance. Téměř o desáté večerní hodině jsme se starým Fiatem přesunuli do Denbice na místní zábavu v místě nazvaném „al Capone“. Cestou nazpět jsme probírali česká i polská slovíčka a jejich překlad. Načež jsme se vrátili do rodin a šli a spát.

V+O    

Den 12. - 25. 7. 2016
Dny v diecézích skončily a den odjezdu do Krakova nastal. Nikomu se nechtělo odjet z rodin, které se o nás s láskou staraly.
Po ranní modlitbě, jsme těžko zadržovali slzy při loučeni. Autobus na nás ale čekal, a tak jsme museli nastoupit.
Když jsme přijeli do Krakova, čekaly na nás davy českých poutníku. Po dlouhé době jsme se potkali se všemi kamarády.
Poté jsme se ubytovali v místních školách a ani se nám nechtělo večeřet, protože jsme měli plné batohy jídla, které nám daly rodiny.
Program pokračoval v českém národním centru, kam dorazil i známý youtuber Kešu. Společnou adoraci jsme ukončili dnešní den.

T

alt

Den 13. - 26. 7. 2016
Dnešní den začal společný k setkáním v českém národním centru v Mogile. Poté jsme se vydali prohlédnout si historické centrum Krakova. Následoval oběd.
Po obědě bylo třeba si odpočinout, abychom se mohli vydat na koncert. Na konci dne jsme se i pres silný déšť vydali navštívit nemocného kamaráda.
Tento den byl plny zážitku, díky za něj.

V

Aktuální fotografie z cyklopouti do Krakova naleznete zde v naší fotogalerii.

 

Den 10. - 23. 7. 2016

Po ranní modlitbě jsme společně zasadili před kostelem památeční strom Světových dnů mládeže.

Potom jsme šli na nedalekou louku. Mezitím se ozvaly sirény a ze všech stran se začali sbíhat místní chlapci a děvčata k hasičce. V rychlosti se oblékli do uniforem, nastoupili do auta, spustili houkačku a vyjeli před garáž. V rychlosti uhasili ohniště před hasičkou a pozvali nás na exkurzi.

Po společném slavnostním obědě se celá místní diecéze sjela na jedno místo - do Starého Saczu. Tam byla sloužena mše s domácím biskupem Andrejem. Mše se zúčastnilo poměrně dost lidi z různých národů: například z Čadu, Brazílie, Chile, Francie, Ukrajiny, Itálie nebo USA.

Po bohoslužbě následoval festival mladých, při kterém každý národ ukázal ve třech minutách to nejlepší. Češi zazpívali lidovky a zatančili polku.

O půlnoci jsme se vrátili do svých rodin a šli spát.

Den 8. - 21. 7. 2016

Ráno nás po probuzení čekala skvělá snídaně (dokonce i s domácím máslem). A jak už to tak bývá, ti co to máji nejblíže chodí nejpozději. Ani my jsme nebyli výjimka. Jen co jsme dorazili do kostela, začala polská modlitba.

Po půl hodině pro nás přijel autobus a zavezl nás do Pustkowa. Zde jsme se sesli s většinou naší roverácké (rover je polsky kolo) skupiny, neboť jsme rozděleni do různých farností. Prošli jsme si muzeum bývalého pracovního tábora a kopec smrti.

Bohužel protože nás tam bylo velké množství, nestačili jsme si vše prohlédnout. Satisfakci nám byla přítomnost biskupa Vojtěcha.

Poté jsme přejeli do Blizny, kde bylo vojenské muzeum, stojící na místě továrny na rakety. Dostali jsme tam i oběd - polévku.

Nakonec jsme navštívili městečko Debica, kde jsme prošli expozici o zdejším kraji, a dokonce si zatančili s místní mládeží.

Poté jsme putovali městem až ke kostelu sv. Ducha, kde jsme se rozjeli do našich farností na mši a večeři.

Jako večerní program jsme si vychutnali folklorní tance a písně a to nejen polské, ale také od hudebníků z Peru a Bolivie. The end.

E+K+M

 

Den 9. - 22. 7. 2016

Dnes jsme se probudili do krásného rána. Po snídani v rodinách jsme se vydali k autobusu, který nás zavezl na ranní modlitbu. Ranní modlitba se nesla v duchu bl. sestry Kostkové. Byla opravdovým vzorem pro nás všechny.

Pátek je poutní den, proto jsme se vydali na pěší pouť z Debice do Zadowy, do kostela Marie Magdalské a k Panně Marii Zadowské. Zde jsme slavili mši svatou s Otcem biskupem Vojtěchem a ostatními poutníky z Polska, Chorvatska, Německa i Bolívie.

Také jsme měli příležitost potkat se s ostatními poutníky, kteří byli ubytováni v děkanátu Debica. Zpívalo se, tančilo a společně obědvalo.

Večer nás čekal Večer chval, kdy jsme mohli Bohu poděkovat za krásný den. Součástí večera bylo i procházení kostelem se zavřenýma očima i vystavení nejsvětější svátosti.

L

Den 7. - 20. 7. 2016 – Brzesko - Pilzno - 7:30 - 11:30 - 59 km

Na poslední naši etapu jsme si pořádně přivstali. Už od 5:00 jsme byli na nohou a uklízeli po sobě školní místnosti, ve kterých jsme spali.

Jelikož jsme mysleli, že nestíháme, vydali jsme se na cestu po silnici první třídy. Byla to nejkratší a nejrychlejší varianta. Dokonce jsme tento den měli rekordní průměrnou rychlost 22 km/h.

Po čtyřech hodinách jízdy jsme v Pilznu slavili bohoslužbu a rozdělili se na čtyři skupinky. To proto, že každému z nás bylo určeno jiné místo ubytování.

Každý z nás nakonec dojel do svého cíle. Zaregistroval se na místní faře, dostal balíček s brožurkami a ubytoval se v některé z místních rodin.

Mezitím všechny čtyři vesničky objel karavan, který vyložil batohy a naložil kola.

 Pouť se vydařila a my jsme připraveni užívat si program, který pro nás mají nachystaný pohostinní Poláci.

P

Den 5. - 18. 7. 2016 – Kozy - Dziekanowice 10:00 - 21:55 - 93 km 

Dnešní etapa začala vydatnou snídaní. Po zajištěni tělesných potřeb jsme spolu slavili mši svatou.
První kilometry vypadalo, že bude pršet, ale po deseti kilometrech nám počasí začalo přát, a tak jsme za chvíli dorazili do rodného města Jana Pavla II. - do Wadowicz. Z tohoto města se nám vůbec nechtělo, a proto jsme zde zůstali asi dvě hodiny. Dále cesta pokračovala celkem v pořádku, až na pár malých defektu - 3 píchnuté duše. Na konci naší etapy, v malém městečku Dziekanowicze nás čekalo na místním stadiónu malé pohoštění. Poté nás nenapadlo nic lepšího než si zahrát fotbal, jenže tráva byla mokrá, a proto se den uzavřel nešťastně, protože si Kačka vymkla kotník.

T

alt

Den 6. - 19. 7. 2016 – Dziekanowice - Brzesko 10:05 - 14:40 - 51 km

Další den nám začal poněkud skromnější snídaní než předchozí den, ale to nám vůbec nevadilo. Alespoň jsme byli plni tak akorát na jízdu. Nezapomněli jsme ani na mši svatou, kterou jsme si užili i s výkladem o krásném kostele v Dziekanowicich v polštině.

Jelikož  jsme nikam nespěchali, nevadilo nám, že jsme vyjeli v 10 hodin. Cesta nebyla tak kopcovitá jako minulé dny a proto nám rychle ubíhala. Moc nás potěšilo, když  nám pani prodavačka jen tak donesla velmi lahodné a osvěžující bonbonky s různými příchutěmi. Zachutnali nám tak moc, že jsme přemýšleli, že si zajdeme koupit další.

Do Brzeska jsme dorazili oproti minulým dnům velmi brzy a tak jsme měli čas si náležitě užít všech nabídek, jako například kulečník nebo ping-pongový stul. Víťa si obzvláště oblíbil jeden přístupný počítač s nainstalovanou hrou, samozřejmě polskou, takže můžeme předpokládat, že ji hrál pravě kvůli snaze se něčemu přiučit, aby později mohl lépe zvládat překládání polských vět.

A

 

Aktuální fotografie z cyklopouti do Krakova naleznete zde v naší fotogalerii.

Den 4. - 17. 7. 2016 - Dobratice - Kozy - 9:00 - 21:50 - 88 km

Čtvrtá etapa řádně dojeta. A jak probíhala? Nedělní den jsme začali slavnostní mší svatou v kostele sv. Filipa v Dobraticích a poté naše trasa začíná.

V Českém Těšíně nás čekal přejezd přes polské hranice. Od té doby se spustily i naše první problémy. Špatné zvolení trasy: místo na křižovatce do leva jsme si to pohodlným tempem šlapali do prava; prasklá duše, kterou servismeni hned vyměnili, po jednom kilometru zase uchazí; ale také zatoulani karavanu.

Ale pozastavíme se ještě nad tou křižovatkou. Ze začátku cesta vypadala sjízdná - navedla nás na ni mobilní mapa, a proto jsme pokračovali. Ani ostnatý drát, který uzavíral cestu nas nezastavil. Poté jsme narazili na stádo krav, které nam stálo v cestě. Naše usilí bylo marné. Po objetí stáda naše polní cesta stejně nenávratně a pomalu končila. Nebylo cesty tam, leda zpátky.

Vrátili jsme se zpět na naší začarovanou křižovatku, kde jsme se posilnili a vyrazili dále po spravné cestě. Poté komplikace ustupují stranou a cesta vedla klidným tempem dál.

Dnes naše cesta končí v polském městečku Kozy. Na místní faře nám poskytli nocleh, ale také i něco k snědku. Celkova délka trasy byla vyčíslena na neuvěřitelných 88 km.

O.

Den 1. - 14. 7. 2016 - Velká Bíteš - Vysočany - 9:45 - 16:50 - 72 km

Naše cyklopouť začala mši svatou ve Velké Bíteši. Vyrazili jsme za zpěvu hymny letošního setkání mládeže v Krakově. Pod zamračenou oblohou jsme jeli do Tišnova, na místo setkání s doprovodným vozidlem - karavanem, a také jsme se zde na par dní rozloučili s panem farářem.

Déšť na sebe nenechal dlouho čekat. Tento společník nás provázel po rušné silnici do Blanska, kde jsme odbočili na klidnější cyklotrasu vedoucí skrz Moravský kras. Cesta se vinula překrásnou roklí. Ve Sloupu jsme měli pozdní oběd. Do Vysočan na faru jsme dorazili mokří, unavení, ale v dobré náladě.

Na faře se nám hafo líbilo a večer jsme věnovali načerpání sil na další etapu.

K+M+B+O

alt

Den 2. - 15. 7. 2016 - Vysočany - Lipník nad Bečvou - 8:30 - 18:45 - 91 km

Probudili jsme se do krásného, i když trochu zamračeného, rána. Uklidili jsme faru a vyjeli jsme. Brzo jsme měli hlad, a tak byl v 9:45 prvni oběd - polévka. Zastavili jsme se na zámko-hradu v Plumlově.

Cesta byla z kopečka a rychle nam utíkala. Vesele jsme šlapali za novým dobrodružstvím. Kolem jedné hodiny jsme se zastavili v Dubu a koukli se na kostel. Pan farář - myslivec - byl velmi milý a ochotný a provedl nás nejen krasným barokním kostelem, ale i celou obrovskou farou. Dokonce nám nabídl místo k obědu, čaj, džus a oříšky.

Vyrazili jsme a do cíle nám zbývalo už jen 25 km. Nakonec jsme dojeli do Lipníka k Lídlu, kde jsme si nakoupili večeři.

Před farou jsme chvíli čekali a pak nás přivítala milá paní a ukázala nam, kde co je. Zabydleli jsme se a šli spát.

E

Den 3. - 16. 7. 2016 - 'Kritický' - Lipník nad Bečvou - Dobratice - 111 km

Třetí den "kritický". Nezačal vůbec špatně.

Ráno nás přivítalo sluníčko a po již tradičním úklidu fary a shlédnutí fotek z Denveru, od paní která nám odemykala faru, jsme se vydali na cestu.

Cesta se krásně linula podél řeky Bečvy. Doputovali jsme do Lešné na zámek, který byl si ve třetině naší trasy. Zde nás přivítali s otevřenou náručí a po snězení obědu, který nám připravilo doprovodné vozidlo, nás provedli po zámku. Potom jsme však museli pokračovat, takže jsme se rozloučili a vydali se na cestu.

To jsme však nevěděli, ze pravé nepohodlí nás teprve čeká...

Začalo to zlehka. Nejprve začalo mrholit. Přidaly se kopce, které jsme museli překonávat a nakonec jsme i sjeli z cesty. Do toho už začalo pršet a suchý nikdo nezůstal... Neztráceli jsme však dobrou náladu a pokračovali jsme. Dostali jsme se do Kopřivnice, kde jsme měli další občerstvení. Značně promoklí jsme se odhodlaně vydali na poslední třetinu cesty. Znovu jsme zabloudili a i navigátor se ztratil. Společnými silami jsme Bohu díky nalezli cestu a pokračovali. Začalo se pomalu stmívat, ale konce nikde. Najednou se před námi objevila cedule Dobratice. U fary už na nás čekal místní pan farář s Otcem Bohumilem a několika farníky, kteří nás vzali pod svá ochranná křídla. Bohu díky jsme kritický den ve zdraví přečkali. Značně zničení a promočení jsme ujeli 111km. Bohu diky!

L.

Aktuální fotografie z cyklopouti do Krakova naleznete zde v naší fotogalerii.

 

30. května uplynulo přesně dvacet let od založení Kolpingovy rodiny Velká Bíteš. Jedenáct zakládajících členů se inspirovalo myšlenkami Adolpha Kolpinga – německého kněze a sociálního reformátora, který se řídil heslem „Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat.“ Ve Velké Bíteši se jako potřeba doby ukázal nový pohled na práci s dětmi a mládeží.

Za dvacet let své činnosti Kolpingova rodina uspořádala bezpočet různých akcí a soutěží pro děti a mládež. Pod záštitou Kolpingovy rodiny se každý rok uskuteční tři letní tábory, letní dovolená rodin, pravidelná setkávání dětí, ale i některé populární akce, které si každoročně najdou velké množství příznivců. Patří sem například hodové soutěžní klání Bíteš hledá borce, Martinský průvod světýlek nebo Pohádkový les. Pod záštitou Kolpingovy rodiny působí také Mateřské centrum Bítešáček, ze kterého mám já osobně velkou radost.

Od roku 2002 se pravidelně navštěvujeme s partnerskou Kolpingovou rodinou ve Schrobenhausenu. Tam také na počátku června oslavíme naše výročí - ve Schrobenhausenu jako tradičně strávíme celý víkend. Za dobu, co se s přáteli ve Schrobenhausenu potkáváme, někteří z nás již solidně poznali krásy Bavorska.

Počet členů se během času rozrostl na čtyři desítky, a mnoho dalších s námi spolupracuje. Jim všem patří obrovské poděkování za to, jak nezištně a s radostí pomáhají vytvářet podmínky pro lepší život našich rodin, dětí a mládeže. Jmenovitě bych moc rád poděkoval prvnímu předsedovi Kolpingovy rodiny, kterým byl MUDr. Tomáš Lajkep. Tomáši, všichni na Tebe myslíme a přejeme Ti pevné zdraví, které tolik potřebuješ.

I když 20. výročí jsme si připomněli v květnu, narozeninovou oslavu uspořádáme až na podzim, konkrétně 19. listopadu, krátce před svátkem blahoslaveného Adolpha Kolpinga. „Narozeniny“ oslavíme slavnostní bohoslužbou v bítešském kostele, následovat bude setkání členů a příznivců, kde si připomeneme důležité okamžiky života naší Kolpingovy rodiny. Vyvrcholením pak bude společenský večer v Kulturním domě. Již v předstihu Vás zvu, abyste oslavili toto výročí spolu s námi.

/ Ladislav Koubek, předseda Kolpingovy rodiny

Poutní zájezd farnosti Svatého Jana Křtitele   

 

Duchovní doprovod P. Bohumil Poláček

 

1.den – Velká Bíteš – odjezd v odpoledních hodinách, noční jízda

 

2.den – Padova – bazilika sv. Antonína, mše svatá, bazilika sv. Justýny,

             odjezd do Říma, večeře, nocleh

 

3.den - Řím – San Pietro in Vincoli – socha Mojžíše, chrám S. Maria ara Coeli,

            Forum Romanum, Vatikán Anděl Páně se Svatým Otcem Františkem,

            Piazza Navona, Pantheon, Santa Maria Sopra Minerva, Fontana di Trevi, 

            Španělské schody

 

4.den – Řím – bohoslužba ve Vatikánu, prohlídka Baziliky Sv. Petra a krypty     

            s hroby papežů, Bazilika San Giovanni in Laterano, Svaté schody,

            Bazilika Santa Maria Maggiore

 

5.den – Řím - Katakomby sv. Kalixta, Tre Fontane – trapistické opatství,

            místo stětí sv. Pavla, Bazilika Sv. Pavla za hradbami, Koloseum,

            Bazilika sv. Klimenta – hrob sv. Cyrila

 

6.den – VatikánGenerální Audience se Svatým Otcem Františkem

            odpoledne odjezd do Assisi, ubytování, nocleh

 

7.den - Assisi - bazilika sv. Františka, katedrála sv. Rufína, bazilika sv. Kláry,

            Kostel sv. Damiána, Santa Maria degli Angeli – Porciuncule,

            prohlídka historické části města, odjezd do ČR – noční jízda

  

8.den - příjezd do ČR v odpoledních hodinách

 

            Termín: 30.09. – 07.10.2016                                   Cena: 10.500,- Kč

 

            Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 5x ubytování v hotelu ***

            ve 2 lůžkových pokojích, 5x polopenze, kompletní cestovní pojištění, 

            služby odborného průvodce, pojištění CK č. 159/1999 Sb.  

            Cena nezahrnuje: 50 EUR /vstupy, jízdné MHD, turistické poplatky/

 

CK Palomino