Otázka zní:

Těšíte se na program letošních Vánoc?