Ne

2. neděle velikonoční Božího milosrdenství

8:00 

 

9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Zvěstování Páně

19:00

Košíkov:Za rodiny Kratochvílovy a syna a rodiny Mahelovy a živé rodiny

Út

 

 

 

St

Sv. Stanislava

18:00

Za Miloše Bartoška, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za Františku Bokrovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu

 

18:00

Za rodiče Lacinovy, syna a Josefa Maloně

Na poděkování za 5. let společného života

So

 

7:30

Za Marii Báňovu a Anežku Bártovu a jejich manžele

Ne

3. neděle velikonoční

8:00   

 

9:30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

·       První soboty patří Spolčátku. Ostatní soboty v měsíci (tedy kromě prvních sobot) pokračuje na faře tradiční zpívání i spolčo, které věkově není rozdělené. Zpívání probíhá od 15:00 do 16:00. Rádi uvítáme další zpěváčky a zpěvačky do bítešské minischoly. Pak navazuje spolčo, kde se modlíme a hrajeme hry. To trvá do 17:30. Všechny děti na faru srdečně zveme a těšíme se na ně.

·        Za týden bude sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích středního východu

·        Za týden se budou sbírat postničky.

·        12. května pojedeme na farní pouť na Turzovku. Odjezd od kostela v 5.00 hod.

·        Opět budou 2. tábory; pro mladší a pro starší děti, přihlášky na internetu.

·       Prosím, abyste informovali jednotlivé farnosti o rozhodnutí předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, aby se v pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezněly ve všech kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

·        Jako každý rok, tak i tento, se uskuteční farní letní tábory pro starší i mladší děti. Tábor pro mladší děti se bude konat v termínu od 30. června do 7. července na faře v Osové Bítýšce. Tábor pro starší děti se bude konat v termínu 16. - 28. července v tee-pee tábořišti v okolí vesnice Vaneč. Přihlášky, které naleznete vzadu na stolečku, nebo na webových stránkách farnosti odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím. U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího buď hlavnímu vedoucímu Jiřímu Kratochvílovi, nebo Kateřině Kratochvílové. Děkujeme

·   Děkuji všem spolupracovníkům.