PRO TEBE

POKOJ VÁM!

Pokoj má člověk tehdy, najde-li životní jistotu a oporu. Jistotu pro současnost i pro budoucnost.
Tou největší jistotou je Pán Ježíš.
 
Proto, když vám přeji pokoj, přeji vám život s ním.
V tomto pokoji se rozpouštějí mé hříchy, slabosti a nedostatky.
V tomto pokoji najdu sílu k překonání smutku, zoufalství a beznaděje.
V tomto pokoji je ukryta budoucnost našich dětí.
V tomto pokoji mohou manželé znovu najít a oživit svůj společný život.
V tomto pokoji mohou staří a nemocní přijmout své kříže a úžasným způsobem je zhodnotit.
V tomto pokoji můžeme rozvinout dar svobody.
V tomto pokoji roste naše touha po spojení s Ježíšem skrze svátosti.
A jenom v tomto pokoji se můžeme stát solí země a světlem světa.
 
Toto všechno mám na mysli, když vás, sestry a bratři, s radostí zdravím pozdravem vzkříšeného Krista: Pokoj vám!

Text brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.

Další texty biskupa Vojtěcha Cikrleho a generálního vikáře Jiřího Mikuláška jsou pro Tebe připraveny na stránkách brněnského biskupství.