Naše rodina provozuje nebo se podílí mj. na těchto aktivitách:

 Knihovna

V kostele máme vybudovanou knihovnu s přibližně 250 tituly. Jedná se o knihy, audio- a videokazety (nejen) s náboženskou tematikou. Knihovna je otevřena každou neděli po mších svaté. Více v článku o knihovně.

 Pravidelná setkání mládeže na faře

Každý druhý pátek se scházíme v 18:00 na mši svaté a poté na faře. Na programu máme zamyšlení, modlitbu, zajímavé hry, plánování našich aktivit.

 Schola

Náš sbor má zkoušky každou neděli v 19:30 v Klubu kultury. Zpíváme v kostele při některých nedělních a svátečních bohoslužbách.

 Soutěžní odpoledne pro děti

Zpravidla v neděli odpoledne, a to v kulturním domě,  na zimním stadionu nebo na fotbalovém hřišti. Již tradiční jsou květnové cyklistické závody a nebo kuličkiáda, v letošním roce se poprvé uskutečnil turnaj ve Člověče, nezlob se.

 Pravidelná setkávání dětí 9-12 let na faře

Od ledna 2003 se na faře začala scházet skupinka dětí kolem 9 až 12 let. Podnět byl dán jedním z farníků nám mládži, aby jsme se ujali vedení, tak se někteří z nás rozhodli tento návrh uskutečnit. Každopádně si každý z nás všiml, že mladší generace než jsme my už se na faře neschází a proto jak jinak začít, než jim pomoci k tomu, aby, až budou větší, se také mohli sami setkávat a navázat na naše aktivity.
Náplní našeho setkávání jsou převážně hry, soutěže a křesťanské písničky, nechybí ani příběh, z kterého se můžeme poučit a modlitba, kterou začínáme i končíme naše setkání. Kromě her a soutěží plánujeme také výlety do přírody a nejrůznější tvořivou činnost. O letních pázdninách je opět možnost zúčastnit se tábora.
Setkáváme se každou sobotu na faře od 15:30 do 17:00 a jsou zváni kluci i holky uvedeného věku.
Těšíme se na Vás!

Za mládež Jitka Mašková

 Letní pobyty rodin s dětmi

V naší Kolpingově rodině jsou mladé rodiny velmi výrazně zastoupeny, a každoročně se účastní této týdenní prázdninové rekreace, na níž nechybí duchovní program.

 Vánoční a velikonoční pásmo

V podání dětí (poslední dobou i těch odrostlejších - do takových padesáti let). Na přípravě se podílí zejména Eva Lajkepová a Ludmila Kučerová.

 Pohádkový les pro děti

Jedna z nejnavštěvovanějších akcí - koná se každý rok v květnu. V roce 2002 se s námi za pohádkami a soutěžemi vydalo 190 dětí a také jejich rodiče.

 Nabídka přednášek pro ostatní Kolpingovy rodiny