V rámci svého studia na Masarykově univerzitě mi bylo umožněno zapsat si předmět PSY225 Studentská dobrovolnická praxe. Náplní toho předmětu byla práce na dobrovolnické bázi pro libovolnou organizaci, zabývající se práci ve společnosti. Vzhledem k mému působení na táborech a pomoci při Živém Betlémě a jeho nazvučení, jsem se rozhodnul prezentovat tyto části a zhodnotit, v čem moje práce spočívá a co mi přináší.

Velmi děkuji Laďovi Koubkovi, který mi tento přemět nabídnul a já jsem tak mohl zužitkovat své zkušenosti a prezentovat je ostatním studentům.

Zde je náhled mé prezentované práce:

Pro stažení pdf verze klikněte na probíhající prezentaci

Jiří Kratochvíla

Tomáš Lajkep se svými přáteli Vás zvou na další kus amatérského divadla. Divadelní hra s názvem Nedá se nic dělat se uskuteční 22. června od 20:00 v ZUŠ - Velká Bíteš. Vstupné dobrovolné.

 

Vážení přátelé z Kolpingovy rodiny Schrobenhausen,
 
bohužel pracovní povinnosti a dlouho chystaná zahraniční služební cesta mi neumožnily být dnes
s Vámi. Chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v tento den společného setkání našich Kolpingových rodin.
 
V letošním roce slaví Kolpingovo dílo ČR 20. Výročí své existence. A naše vzájemná spolupráce již
existuje rovněž kulatých 10 let. Je tedy kam se ohlížet.
 
Vzpomínám si na naše první setkání ve Žďáru nad Sázavou v roce 2002. Poznávali se, hráli jsme hry,
na bítešské faře jsme měli guláš. Nejvíc mě ale utkvěla v paměti jiná vzpomínka: když jsme Vám
ukazovali jedinečnou památku UNESCO – kostel na Zelené hoře. Bylo mi tehdy líto, v jakém byl stavu
a jaký nepořádek v jeho okolí panoval, mně osobně se až nechtělo brát k němu návštěvy.
 
Myslím si, že právě podstatně lepší současný stav této památky také vystihuje, kam se za uplynulých
10 let posunula česká společnost a naše Kolpingovo dílo. Vyrostli jsme z dětských nemocí, stali se
respektovaným partnerem sátu, města, a podílíme se na zušlechťování prostředí okolo sebe. O tom
svědčí i podpora našich početných akcí ze strany města, kraje i státu.
 
Ve Velké Bíteši i v rámci českého Kolpingu se o spolupráci naších Kolpingových rodin ví. Osobně
jsem přesvědčen, že přispěla svým dílem k odbourání předsudků, obohacení naší činností a hlavně
k navázání krásných přátelství.
 
Chtěl bych Vás pozvat na příští rok do Velké Bíteše, a to nejlépe v termínu 21. - 23. června. Rádi
bychom Vám dali příležitost ochutnat atmosféru naší znovuobnovené městské pouti. Přeji nám všem,
aby se i toto společné setkání stalo oslavou myšlenky Adolfa Kolpinga a vytvořilo ten nejhezčí střípek
v mozaice vzpomínek všech zúčastněných.
 
S pozdravem
 
Ladislav Koubek

KOLPINGOVA RODINA VE VELKÉ BÍTEŠI

Naše KR byla založena 30.5.1996 a zakládajících členů bylo jedenáct. Hned od počátku nám bylo jasné, že těžištěm našeho zájmu bude práce s dětmi a s mládeží, protože těmto aktivitám jsme se neorganizovaně věnovali už dříve a protože jsme cítili, že jich v našem městě není dostatek. Jelikož heslem našeho zakladatele A. Kolpinga bylo: "Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat," snažili jsme se nabízet dětem různé zajímavé akce, aby tak mohly aktivně využívat svého volného času. V této oblasti jsme letos už potřetí zorganizovali kuličkiádu, cyklistické závody, a v neděli 4.6.2000 spolu
s MŠ na Masarykově náměstí druhý pohádkový les, který měl
letos i loni velký úspěch (loni 150 dětí a asi 150 dospělých, letos asi 200 dětí v doprovodu dospělých).

Dva roky za sebou jsme také pořádali školní turnaj ve vybíjené pro žáky od 2. do 8. tříd a zároveň turnaj ve fotbale pro chlapce z těchtýž tříd. Družstva jednotlivých
tříd (podle věku) spolu soupeřila pět týdnů za sebou na
hřišti u KD a u bytovek naproti dětské psych. léčebně. Považovali jsme to za dobrou příležitost pomoci dětem, aby spolu mohly trávit i volný čas mimo školní vyučování, a to zajímavým, smysluplným způsobem a zároveň za přítomnosti dospělých. Tato akce jistě přispěla k utužení kolektivů jednotlivých tříd. Sportovcům chodili fandit jejich
spolužáci, ale i kamarádi z jiných tříd. Ve spolupráci se
školou se pak konalo v rámci školního vyučování slavnostní finále, z něhož vyšli definitivní vítězové. Letos jsme tuto
akci nepořádali, protože si ji chtěla zorganizovat sama
škola. Pouze hlavní organizátor této akce, Víťa Kratochvíl z naší KR, pomáhal škole soutěž uskutečnit.

V rámci dětského dne jsme v některých letech pořádali soutěžní odpoledne pro děti. Toho posledního odpoledne v parku u sokolovny se v roce 1998 zúčastnilo asi 100 dětí. Protože pak začaly podobné akce dělat i jiné organizace, uspořádali jsme místo toho ve spolupráci s mateřskou školou na Masarykově náměstí pohádkový les (viz Zpravodaj města Velké Bíteše, červenec-srpen 1999).

Soutěžní odpoledne pořádáme několikrát za zimu v Kulturním domě, popř. na zimním stadionu. O tyto akce bývá mezi dětmi dosti zájem a město nám vychází vstříc bezplatným pronájmem KD či zaplacením nájemného na stadionu, popřípadě i příspěvkem na odměny pro děti.

Asi dvakrát jsme uspořádali ve Valech soutěž na saních a bobech. Od roku 1999 pořádáme v kostele pro děti výtvarné soutěže (o Vánocích a o Velikonocích).

Další naší sférou zájmu jsou aktivity mládeže. Ty se zatím teprve rozbíhají a zapojeno je v nich vždy kolem 10 až 15 mládežníků, většinou středoškoláků. Loni v červenci se nám podařilo zajistit jim účast na desetidenním mezinárodním táboře v německém Uslaru, kde byli kromě nich i Němci, Poláci a Maďaři. Byli velmi nadšení a chtěli podnikat společné věci i nadále (viz Zpravodaj Města Velké Bíteše,
listopad 1999). Od té doby jsme jim ještě zajistili brigádu
v Praze (v azylovém domě pro matky v tísni), rekreačně-pracovní pobyt na Dobré Vodě na Šumavě a v Srní (nedaleko Dobré Vody), kde má Kolpingovo dílo ČR své objekty. Na společné víkendy se spolu vydali do Prahy a do Kunštátu. Někteří mládežníci rovněž vstoupili do naší Kolpingovy rodiny, jiní s námi spolupracují externě (nyní chystali program do pohádkového lesa), takže jsme rádi, že se zapojili.

Pro široký okruh mladých lidí jsme v únoru roku 2000 uspořádali v Kulturním domě diskotéku s Radkem Habáněm, moderátorem Radia Proglas, které se sice (kvůli nedostatečné propagaci - problémy s pronájmem KD a nejistota, kde se akce uskuteční) zúčastnilo poměrně málo lidí, ale byli velmi spokojení. Radek se mladým velmi zamlouval, tak jsme ho znovu pozvali na podzim.

Třetí oblastí, v níž působíme, je oblast rodiny. Každoročně pořádáme společnou dovolenou pro rodiny s dětmi, kterých se účastní 50-60 lidí. Prožijeme společně příjemný týden na některém pěkném místě (Fryšták, Želiv, Koclířov u Svitav, letos se chystáme na Pastvinskou přehradu u Letohradu). Tam máme možnost se věnovat svým dětem (to oceňují zejména tatínkové) a prožít hezké chvíle s přáteli.
Děti už se mezi sebou znají, takže tam mají také své
kamarády, s nimiž se mohou vydovádět. Zkrátka, všichni jsou spokojení. Během dovolené je vždycky zařazen i duchovní program.


Dále se účastníme různých (i zahraničních) seminářů o rodině, které pořádá Mezinárodní Kolpingovo dílo. Loni v listopadu jsme byli přizváni i na konferenci pořádanou Národním centrem pro rodinu, pod záštitou Senátu ČR. Prožili jsme dva dny v budovách tohoto našeho zákonodárného orgánu a měli jsme možnost poslechnout si řadu zajímavých přednášek našich, německých i rakouských odborníků na téma "Končí éra rodiny aneb Má rodina budoucnost?". Také jsme tam diskutovali mezi sebou i s některými senátory, kteří se dostavili, o problémech dnešních rodin.


Čtvrtou oblastí našeho působení je náboženský život. Snažíme se společně hledat možnosti, jak lépe žít ve své rodině a v povolání. V kostele jsme také zřídili farní
knihovnu, kde si mohou lidé půjčovat náboženskou literaturu.
Naši členové už pět let zabezpečují zpěv při bohoslužbách i jiných příležitostech - k nácviku se scházíme každou neděli večer. Už jsme si zazpívali i jinde - dvakrát na soutěži Cantate Domino v Polné, kde jsme byli velmi dobře hodnoceni, a zcela nedávno i ve Křtinách, kam jsme byli pozváni, abychom zajistili program při diecézní pouti. Také pomáháme knězi ve farnosti při zabezpečování různých věcí.

Čtyři naše rodiny se rozhodly pro účast v projektu "Adopce na dálku", který organizuje Arcidiecézní charita Praha a "adoptovaly si na dálku" čtyřletého Francise Anthona Fernandese z Indie, kterému přispívají na vzdělání, aby v budoucnosti mohl získat kvalifikaci a nemusel - jak je to mezi lidmi jeho společenské vrstvy běžné - celý život prožít v chudobě.


Pátou a poslední oblastí je pak kultura. U příležitosti diskotéky v únoru 2000 a potom ještě o měsíc později zahráli naši muži ve zdejším kulturním domě divadelní hru od Svěráka a Smoljaka ve stylu divadla Járy Cimrmana. Komedie se jmenovala Záskok, aneb o nešťastné premiéře hry Vlasta a hrálo v ní pět ochotníků z řad Kolpingu a Tomáš Kučera, který s námi úzce spolupracuje. (viz Zpravodaje duben 2000
a červen 2000) Doufáme, že se nějaké divadelní představení
podaří nacvičit i během letošní zimy a že tak vznikne jakási kulturní tradice. Herci zatím mají do hraní chuť, tak uvidíme. Prozatím si svoje "herecké umění" oprášili alespoň na pohádkovém lese, kde dětem předvedli loupežníky z pohádky Lotrando a Zubejda.


Členové naší Kolpingovy rodiny jsou často a pravidelně v kontaktu. Setkáváme se při různých společných akcích, ale i při přípravě větších věcí. Naše KR má 18 členů starších
15 let a patří do ní i našich 15 dětí. Velkou část naší KR
tvoří rodiny s malými dětmi. Při přípravě akcí nám pomáhají další ochotní spolupracovníci, především z farnosti. Jednou
za rok (prosinec) se setkáváme na výroční členské schůzi,
dále míváme 1x až 2x ročně setkání s generálním sekretářem KD ČR nebo s někým z centrálního svazu. Dva až tři zástupci se každoročně účastní setkání Kolpingových rodin ve Žďáře nad Sázavou a výroční členské schůze tamtéž.


Předsedou naší Kolpingovy rodiny je MUDr. Tomáš Lajkep, výbor má celkem 7 členů. Prozatímní adresa naší KR je Lánice 63, Velká Bíteš. S naší činností je možné se podrobněji seznámit v kronice, kterou vede naše členka Lucie Ventrubová.

Velká Bíteš dne 20. června 2000

Za KR Velká Bíteš Mgr. Eva Lajkepová

Podkategorie