Nabídka skákacího hradu na akce pro děti

Kolpingova rodina Velká Bíteš pořídila skákací hrad pro děti. Chceme jej využít nejen na svých akcích, ale nabídnout jej i obcím, školkám, školám a dalším spolkům.

Knihovna s duchovní literaturou ve Velké Bíteši

Vážení přátelé,

Jak již mnozí z vás ví, provozuje Kolpingova rodina Velká Bíteš v našem farním kostele knihovnu, kde si můžete zapůjčit knihy a kazety s duchovní tematikou.
 

Kolpingova rodina Velká Bíteš je křesťanské sdružení, které se prací ve farnosti a ve městě snaží vydávat svědectví o aktivním přístupu křesťanů k životu a k palčivým otázkám doby.
 

V roce 2005 byla do knihovny byla zakoupena nová, kvalitní a aktuální duchovní literatura a nyní, na podzim 2006 byla obohacena o další tituly věnované panem Davidem Dvořáčkem.
 

Knihovna je umístěna ve zpovědní místnosti kostela sv. Jana Křtitele a otevřena vždy v neděli po obou bohoslužbách, které se konají v 8 a 9.30 hodin. Zveme zvláště nové zájemce o kvalitní literaturu a zároveň Vás prosíme: máte-li na rozvoji knihovny zájem, nebojte se na její provoz přispět dobrovolným příspěvkem, který můžete předat knihovnicím. Těm můžete zároveň sdělovat návrhy, jaké knihy by v budoucnu měly být do knihovny pořízeny.
 

Čtenáře knihovny pak prosíme o včasné vracení knih (výpůjční doba je 4 týdny), aby si nejžádanější tituly mohl přečíst větší počet čtenářů.
 

Za Kolpingovu rodinu Velká Bíteš

Mgr. Ladislav Koubek, předseda

Vstup do knihovny

Nabídka Kolpingovy rodiny Velká Bíteš firmám a okolním obcím

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši se rozhodla zakoupit skákací hrad, který bude na akcích pro děti a rodiny ve Velké Bíteši pravidelně využíván. Vybrali jsme - skákací hrad Peter Pan. Jedná se o jednoduchý hrad bez zbytečných ozdob (viz foto), ale v provedení z pevné pogumované látky, rozměr 4,5x5,5m. Jeho cena je cca 50 000 Kč bez. DPH i s ventilátorem. Nyní oslovujeme firmy, ale i okolní obce s žádostí o příspěvek na tento hrad. Jeho provozovatelem a vlastníkem bude Kolpingova rodina Velká Bíteš s tím, že hrad budeme zapůjčovat i na další akce pro děti ve Velké Bíteši a okolí (např. mateřským školkám a dalším organizacím).

Obcím, které přispějí alespoň částkou 5 000 Kč, nabízíme bezplatné zapůjčení hradu na akce pro děti (např. dětské odpoledne, pouť ap.) po dobu 6 let. Při průměrné ceně pronájmu 2 500 Kč za skákací hrad na jeden den je to velmi výhodná nabídka. Budeme velmi vděčni, pokud se na hrad rozhodnete přispět. V případě zájmu prosím kontaktujte Ludmilu Fatěnovou nebo můžete přímo přispět na náš účet. Rádi s Vámi též uzavřeme darovací smlouvu, nebo případně smlouvu o dlouhodobém pronájmu, kde bude uvedeno, že za částku 5 000 Kč si můžete hrad půjčovat na základě předchozí domluvy po dobu 6 let.

Věřím, že Vás naše nabídka zaujme a těším se na spolupráci.

Za Kolpingovu rodinu Velká Bíteš

Mgr. Ladislav Koubek, předseda

Mgr. Ludmila Fatěnová, statutární zástupce

Naše údaje:

Kolpingova rodina Velká Bíteš, Lánice 63, Velká Bíteš, 595 01. IČ: 488 99 623, bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 223448486/0300. Variabilní symbol při příspěvku na hrad: 777. Statutární zástupce: Mgr. Ludmila Fatěnová, 737 051 317, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naše rodina provozuje nebo se podílí mj. na těchto aktivitách:

 Knihovna

V kostele máme vybudovanou knihovnu s přibližně 250 tituly. Jedná se o knihy, audio- a videokazety (nejen) s náboženskou tematikou. Knihovna je otevřena každou neděli po mších svaté. Více v článku o knihovně.

 Pravidelná setkání mládeže na faře

Každý druhý pátek se scházíme v 18:00 na mši svaté a poté na faře. Na programu máme zamyšlení, modlitbu, zajímavé hry, plánování našich aktivit.

 Schola

Náš sbor má zkoušky každou neděli v 19:30 v Klubu kultury. Zpíváme v kostele při některých nedělních a svátečních bohoslužbách.

 Soutěžní odpoledne pro děti

Zpravidla v neděli odpoledne, a to v kulturním domě,  na zimním stadionu nebo na fotbalovém hřišti. Již tradiční jsou květnové cyklistické závody a nebo kuličkiáda, v letošním roce se poprvé uskutečnil turnaj ve Člověče, nezlob se.

 Pravidelná setkávání dětí 9-12 let na faře

Od ledna 2003 se na faře začala scházet skupinka dětí kolem 9 až 12 let. Podnět byl dán jedním z farníků nám mládži, aby jsme se ujali vedení, tak se někteří z nás rozhodli tento návrh uskutečnit. Každopádně si každý z nás všiml, že mladší generace než jsme my už se na faře neschází a proto jak jinak začít, než jim pomoci k tomu, aby, až budou větší, se také mohli sami setkávat a navázat na naše aktivity.
Náplní našeho setkávání jsou převážně hry, soutěže a křesťanské písničky, nechybí ani příběh, z kterého se můžeme poučit a modlitba, kterou začínáme i končíme naše setkání. Kromě her a soutěží plánujeme také výlety do přírody a nejrůznější tvořivou činnost. O letních pázdninách je opět možnost zúčastnit se tábora.
Setkáváme se každou sobotu na faře od 15:30 do 17:00 a jsou zváni kluci i holky uvedeného věku.
Těšíme se na Vás!

Za mládež Jitka Mašková

 Letní pobyty rodin s dětmi

V naší Kolpingově rodině jsou mladé rodiny velmi výrazně zastoupeny, a každoročně se účastní této týdenní prázdninové rekreace, na níž nechybí duchovní program.

 Vánoční a velikonoční pásmo

V podání dětí (poslední dobou i těch odrostlejších - do takových padesáti let). Na přípravě se podílí zejména Eva Lajkepová a Ludmila Kučerová.

 Pohádkový les pro děti

Jedna z nejnavštěvovanějších akcí - koná se každý rok v květnu. V roce 2002 se s námi za pohádkami a soutěžemi vydalo 190 dětí a také jejich rodiče.

 Nabídka přednášek pro ostatní Kolpingovy rodiny

Kolpingfamilie Velká Bíteš

Neu! Fotogallerie aus dem Besuch der KF Schrobenhausen in Velká Bíteš (24.-26. März 2006)

Die Kolpingfamilie bemüht sich in Velká Bíteš vor allem um eine Entwicklung der religionalen Aktivitäten der Arbeit mit der Jugend im christlichen Geist und in der Mitarbeit mit dem Zentralbund und auch mit anderen Kolpingfamilien. Im Rahmen des Pfarrbezirkes haben wir einen Anteil an verschiedenen gemeinsamen Aktionen für Jugend, für Familien mit Kindern und auch für Senioren. Zu unseren Tätigkeiten gehören insbesondere sportliche und kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Treffen beim Feuer, sportliche Wettbewerbe, Unterstützung der kulturellen Programmen, Chorgesang in der kirche, Bibliothekstätigkeit und ähnliches. Wir bemühen uns auch um verschiedene Theathervorstellungen und um gemeisame Familienerholungen mit gesellschaftlichem und geistlichem Programm.

Unser Stichwort ist bekannter Ausspruch des A. Kolpings: Die Bedürfnisse der Zeit zeigen euch, was ihr machen sollt. Durch gemeinsame Bemühung helfen wir eine bürgerliche und demokratisch denkende Gesellshaft auf der Grundlage der Orientierung auf gegensietige Kominikation, Menschenpersönlichkeit und kulturelle Pluralität. Mit Bewusstsein bemühen wir uns um Entwicklung solchen Lebensstillen, für deren ist nicht entscheidend weder eine zweckgerichtete Razionalität und gesellschaflicher Konsum noch Tendenz zu verzichtlichen, kulturpessimistichen Einstellungen, aber umgekehrt vielseitige Entwicklung der kommunikativen Gesellschaft , auf Grund elementaler sittlicher Imperativen, die unserer Überzeugung nach einen religiösen Fundament erfordern.

Alle unsere Aktivitäten sind also getragen im Geiste des Respektes zu den vielseitigen Äußerungen der Lebens- und Meinungsorientierung und zum Respekt zu dem menschlichen Subjekt wie der Gottesschöpfung.

Unsere Kolpingfamilie ist eine Bestandteil des Kolpingwerkes der Tschechischen Republik. Wir haben eine Partnerkolpingfamilie aus dem bayerischen Schrobenhausen.

Tomáš Lajkep - Ehrenvorsitzender

Haben sie Fragen oder Anträge? Kontaktieren sie Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Vorsitzender) oder Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(webmaster).
© Kolpingova rodina Velká Bíteš.

Podkategorie