„Bude-li každý ve svém okolí dělat to nejlepší, bude brzy svět vypadat lépe. „


To jsou slova Adolfa Kolpinga, kterými se inspiruje více než půl miliónů lidí, členů Kolpingova díla, v asi 60 zemích světa. Těžištěm jejich činnosti je sociální pomoc lidem v nouzi a důraz na jejich vzdělání, tak jak to dělal již zakladatel tohoto díla. A právě tato osobnost spojuje výše jmenovaná města, o čemž se na vlastní oči mohlo o prodlouženém květnovém víkendu přesvědčit asi 50 členů Kolpingova díla ČR, mezi nimi i 20 Bítešáků. Asi polovina z nich byli mládežníci. Věříme, že je to, co na této cestě prožili, povzbudí v jejich činnosti pro druhé, což mohou ukázat již brzy při organizování tradičního Pohádkového lesa nebo prázdninových táborů a dalších akcí.

V Kerpenu, městečku, vzdáleném asi 30 km od Kolína, se A. Kolping narodil, chodil do školy, ve zdejším chrámu byl pokřtěn a slavil tady i primiční mši svatou. Obyvatelé tohoto městečka jsou na svého rodáka náležitě hrdí. My jsme navštívili jeho rodný dům, kde je i velmi příjemné malé muzeum, kterým nás provedl bývalý předseda mezinárodního KD Hubert Tintellot a kostel sv. Martina.  Tam nám svůj čas věnovali místní farář a bývalý předseda místní Kolpingové rodiny.

V Kolíně nad Rýnem byl A. Kolping vysvěcen na kněze, tady působil a založil spolek na pomoc mladým mužům, kteří v době průmyslové revoluce žili ve velké nouzi bez perspektivy na lepší život, a kde je taky pohřben V tomto městě je i sídlo Mezinárodního Kolpingova díla. Navštívili jsme místa spojená s jeho životem a působením - jak je patrno i z názvu celé akce: DO KOLÉBKY KOLPINGOVA DÍLA. Každého účastníka oslovilo něco jiného, ať už to byla mohutná kolínská katedrála (je  na seznamu UNESCO), mosty přes řeku Rýn, vyhlídky z věže katedrály nebo trianglu, kolínské pivo Kölsch, nadšení představitelů KD, kteří se nám věnovali, minoritský kostel s hrobem A. Kolpinga nebo povídání hlavního duchovního správce MKD Ottmara Dillenburga o činnosti členů v různých zemích světa, kteří v duchu odkazu svého zakladatele pomáhají lidem tak, aby si sami pomohli, často formou mikropůjček, vzděláváním, jak hospodařit, a pod. A samozřejmě pěkné společenství, které jsme vytvořili a během našeho zájezdu zažívali. A protože nám přálo i počasí, prožili jsme nádherné 3 dny, na které budeme vzpomínat. Tímto chceme poděkovat Michalu Kubíkovi a Kolpingovu dílu ČR za organizaci této skvělé akce.


                                        Ševčíkovi, KR Velká Bíteš

Nabídka skákacího hradu na akce pro děti

Kolpingova rodina Velká Bíteš pořídila skákací hrad pro děti. Chceme jej využít nejen na svých akcích, ale nabídnout jej i obcím, školkám, školám a dalším spolkům.