Vytisknout
Kategorie: 2012
Zobrazeno: 2351

Knihovna s duchovní literaturou ve Velké Bíteši

Vážení přátelé,

Jak již mnozí z vás ví, provozuje Kolpingova rodina Velká Bíteš v našem farním kostele knihovnu, kde si můžete zapůjčit knihy a kazety s duchovní tematikou.
 

Kolpingova rodina Velká Bíteš je křesťanské sdružení, které se prací ve farnosti a ve městě snaží vydávat svědectví o aktivním přístupu křesťanů k životu a k palčivým otázkám doby.
 

V roce 2005 byla do knihovny byla zakoupena nová, kvalitní a aktuální duchovní literatura a nyní, na podzim 2006 byla obohacena o další tituly věnované panem Davidem Dvořáčkem.
 

Knihovna je umístěna ve zpovědní místnosti kostela sv. Jana Křtitele a otevřena vždy v neděli po obou bohoslužbách, které se konají v 8 a 9.30 hodin. Zveme zvláště nové zájemce o kvalitní literaturu a zároveň Vás prosíme: máte-li na rozvoji knihovny zájem, nebojte se na její provoz přispět dobrovolným příspěvkem, který můžete předat knihovnicím. Těm můžete zároveň sdělovat návrhy, jaké knihy by v budoucnu měly být do knihovny pořízeny.
 

Čtenáře knihovny pak prosíme o včasné vracení knih (výpůjční doba je 4 týdny), aby si nejžádanější tituly mohl přečíst větší počet čtenářů.
 

Za Kolpingovu rodinu Velká Bíteš

Mgr. Ladislav Koubek, předseda

Vstup do knihovny