Vážení přátelé z Kolpingovy rodiny Schrobenhausen,
 
bohužel pracovní povinnosti a dlouho chystaná zahraniční služební cesta mi neumožnily být dnes
s Vámi. Chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v tento den společného setkání našich Kolpingových rodin.
 
V letošním roce slaví Kolpingovo dílo ČR 20. Výročí své existence. A naše vzájemná spolupráce již
existuje rovněž kulatých 10 let. Je tedy kam se ohlížet.
 
Vzpomínám si na naše první setkání ve Žďáru nad Sázavou v roce 2002. Poznávali se, hráli jsme hry,
na bítešské faře jsme měli guláš. Nejvíc mě ale utkvěla v paměti jiná vzpomínka: když jsme Vám
ukazovali jedinečnou památku UNESCO – kostel na Zelené hoře. Bylo mi tehdy líto, v jakém byl stavu
a jaký nepořádek v jeho okolí panoval, mně osobně se až nechtělo brát k němu návštěvy.
 
Myslím si, že právě podstatně lepší současný stav této památky také vystihuje, kam se za uplynulých
10 let posunula česká společnost a naše Kolpingovo dílo. Vyrostli jsme z dětských nemocí, stali se
respektovaným partnerem sátu, města, a podílíme se na zušlechťování prostředí okolo sebe. O tom
svědčí i podpora našich početných akcí ze strany města, kraje i státu.
 
Ve Velké Bíteši i v rámci českého Kolpingu se o spolupráci naších Kolpingových rodin ví. Osobně
jsem přesvědčen, že přispěla svým dílem k odbourání předsudků, obohacení naší činností a hlavně
k navázání krásných přátelství.
 
Chtěl bych Vás pozvat na příští rok do Velké Bíteše, a to nejlépe v termínu 21. - 23. června. Rádi
bychom Vám dali příležitost ochutnat atmosféru naší znovuobnovené městské pouti. Přeji nám všem,
aby se i toto společné setkání stalo oslavou myšlenky Adolfa Kolpinga a vytvořilo ten nejhezčí střípek
v mozaice vzpomínek všech zúčastněných.
 
S pozdravem
 
Ladislav Koubek