30. května uplynulo přesně dvacet let od založení Kolpingovy rodiny Velká Bíteš. Jedenáct zakládajících členů se inspirovalo myšlenkami Adolpha Kolpinga – německého kněze a sociálního reformátora, který se řídil heslem „Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat.“ Ve Velké Bíteši se jako potřeba doby ukázal nový pohled na práci s dětmi a mládeží.

Za dvacet let své činnosti Kolpingova rodina uspořádala bezpočet různých akcí a soutěží pro děti a mládež. Pod záštitou Kolpingovy rodiny se každý rok uskuteční tři letní tábory, letní dovolená rodin, pravidelná setkávání dětí, ale i některé populární akce, které si každoročně najdou velké množství příznivců. Patří sem například hodové soutěžní klání Bíteš hledá borce, Martinský průvod světýlek nebo Pohádkový les. Pod záštitou Kolpingovy rodiny působí také Mateřské centrum Bítešáček, ze kterého mám já osobně velkou radost.

Od roku 2002 se pravidelně navštěvujeme s partnerskou Kolpingovou rodinou ve Schrobenhausenu. Tam také na počátku června oslavíme naše výročí - ve Schrobenhausenu jako tradičně strávíme celý víkend. Za dobu, co se s přáteli ve Schrobenhausenu potkáváme, někteří z nás již solidně poznali krásy Bavorska.

Počet členů se během času rozrostl na čtyři desítky, a mnoho dalších s námi spolupracuje. Jim všem patří obrovské poděkování za to, jak nezištně a s radostí pomáhají vytvářet podmínky pro lepší život našich rodin, dětí a mládeže. Jmenovitě bych moc rád poděkoval prvnímu předsedovi Kolpingovy rodiny, kterým byl MUDr. Tomáš Lajkep. Tomáši, všichni na Tebe myslíme a přejeme Ti pevné zdraví, které tolik potřebuješ.

I když 20. výročí jsme si připomněli v květnu, narozeninovou oslavu uspořádáme až na podzim, konkrétně 19. listopadu, krátce před svátkem blahoslaveného Adolpha Kolpinga. „Narozeniny“ oslavíme slavnostní bohoslužbou v bítešském kostele, následovat bude setkání členů a příznivců, kde si připomeneme důležité okamžiky života naší Kolpingovy rodiny. Vyvrcholením pak bude společenský večer v Kulturním domě. Již v předstihu Vás zvu, abyste oslavili toto výročí spolu s námi.

/ Ladislav Koubek, předseda Kolpingovy rodiny

„Bude-li každý ve svém okolí dělat to nejlepší, bude brzy svět vypadat lépe. „


To jsou slova Adolfa Kolpinga, kterými se inspiruje více než půl miliónů lidí, členů Kolpingova díla, v asi 60 zemích světa. Těžištěm jejich činnosti je sociální pomoc lidem v nouzi a důraz na jejich vzdělání, tak jak to dělal již zakladatel tohoto díla. A právě tato osobnost spojuje výše jmenovaná města, o čemž se na vlastní oči mohlo o prodlouženém květnovém víkendu přesvědčit asi 50 členů Kolpingova díla ČR, mezi nimi i 20 Bítešáků. Asi polovina z nich byli mládežníci. Věříme, že je to, co na této cestě prožili, povzbudí v jejich činnosti pro druhé, což mohou ukázat již brzy při organizování tradičního Pohádkového lesa nebo prázdninových táborů a dalších akcí.

V Kerpenu, městečku, vzdáleném asi 30 km od Kolína, se A. Kolping narodil, chodil do školy, ve zdejším chrámu byl pokřtěn a slavil tady i primiční mši svatou. Obyvatelé tohoto městečka jsou na svého rodáka náležitě hrdí. My jsme navštívili jeho rodný dům, kde je i velmi příjemné malé muzeum, kterým nás provedl bývalý předseda mezinárodního KD Hubert Tintellot a kostel sv. Martina.  Tam nám svůj čas věnovali místní farář a bývalý předseda místní Kolpingové rodiny.

V Kolíně nad Rýnem byl A. Kolping vysvěcen na kněze, tady působil a založil spolek na pomoc mladým mužům, kteří v době průmyslové revoluce žili ve velké nouzi bez perspektivy na lepší život, a kde je taky pohřben V tomto městě je i sídlo Mezinárodního Kolpingova díla. Navštívili jsme místa spojená s jeho životem a působením - jak je patrno i z názvu celé akce: DO KOLÉBKY KOLPINGOVA DÍLA. Každého účastníka oslovilo něco jiného, ať už to byla mohutná kolínská katedrála (je  na seznamu UNESCO), mosty přes řeku Rýn, vyhlídky z věže katedrály nebo trianglu, kolínské pivo Kölsch, nadšení představitelů KD, kteří se nám věnovali, minoritský kostel s hrobem A. Kolpinga nebo povídání hlavního duchovního správce MKD Ottmara Dillenburga o činnosti členů v různých zemích světa, kteří v duchu odkazu svého zakladatele pomáhají lidem tak, aby si sami pomohli, často formou mikropůjček, vzděláváním, jak hospodařit, a pod. A samozřejmě pěkné společenství, které jsme vytvořili a během našeho zájezdu zažívali. A protože nám přálo i počasí, prožili jsme nádherné 3 dny, na které budeme vzpomínat. Tímto chceme poděkovat Michalu Kubíkovi a Kolpingovu dílu ČR za organizaci této skvělé akce.


                                        Ševčíkovi, KR Velká Bíteš

Myšlenky Adolpha Kolpinga, velkého sociálního reformátora, se kolem sebe snažíme šířit i ve Velké Bíteši. S blížící se návštěvou přátel z partnerské Kolpingovy rodiny ze Shrobenhausenu je na místě si připomenout, jaké je dnes poslání Kolpingova díla.

Katolický kněz Adolph Kolping založil v 19. století sdružení katolických tovaryšů, které se brzy rozšířilo nejenom v Německu, ale také v jiných zemích. Byla to doba rozpadu tradičních cechů, mnoho chudých tovaryšů nemělo naději se ve společnosti nějak uplatnit. Bylo to zároveň i období, kdy Karel Marx definoval zásady třídního boje. Nabízí se srovnání obou současníků – mladého katolického kněze a o málo staršího levicového radikála. Problém, před kterým oba stáli, navrhovali řešit každý jinak. Marx revolucí, Kolping akcentem na solidaritu a křesťanské hodnoty. Jak obě díla dopadla, víme z historie. Marxovo učení nalezlo široký ohlas a stalo se základem komunistického hnutí. Kolpingovo dílo se ve srovnání s komunistickým hnutím šířilo méně nápadně a pomaleji. I dnes jsou ve společnosti více známá Marxova hesla, než Kolpingovy výzvy. Kde kdo zná: „Proletáři všech zemí, spojte se“ ale málo kdo zná Kolpingovo: „Problémy doby vám ukáží, co máte dělat“.


Marxismu je třeba přiznat větší revoluční razanci i větší mezinárodní úspěch. Je však třeba se tázat, zda tento úspěch nebyl spojen také s větším utrpením mnoha lidí v mnoha zemích. Naproti tomu Kolpingovo dílo přineslo jen věci dobré, neboť neaspirovalo na to změnit svět, ale pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje, kdo se ocitl v nouzi, kdo si už nedokáže pomoci sám. Tyto jednoduché praktické zásady nalezly také svůj ohlas a Kolpingovo dílo se rozšířilo do mnoha zemí. Dnes má více než půl milionu členů na celém světě, z toho několik desítek ve Velké Bíteši.

 

Bítešská Kolpingova rodina je občanské sdružení a navazuje na dědictví Kolpingova díla. Každá doba přináší jiné problémy, na které je třeba vhodně reagovat. Potřebou současnosti je zejména starost o děti a mládež, naši budoucnost. Evropa vymírá a mladí lidé se mnohdy ocitají na okraji zájmu. Právě jim se ve Velké Bíteši snažíme věnovat.

Nelze se spokojit s tím, jak jsou rozdány politické karty ve společnosti, když je v našich silách rozdat karty jinak a začít hrát jinou hru. Obracíme se k lidem kolem nás a snažíme se jim porozumět a chápat jejich potřeby. A na základě tohoto pochopení jednat, a to jak ve městě, tak ve svém kraji a ve světě.

 

/ Tomáš Lajkep

Čestný předseda Kolpingovy rodiny Velká Bíteš

 

Malé děti i dospělí se mohou těšit na neděli 26. května. V tento den se mezi 14.  a 15. hodinou u radnice ve Velké Bíteši sejdou stovky příznivců pohádek. Bítešská Kolpingova rodina a KDU-ČSL pro ně i letos připravily napínavé putování kouzelným lesem, ze kterého nikdo neodejde s prázdnou. Trasa povede okolo mateřské a základní školy do lesa směrem na Letnou, aby se posléze vrátila zpět do města na farní zahradu.

Skákací hrad a řada soutěží

Všechny děti, které trasu úspěšně zvládnou, dostanou v cíli na farní zahradě malou odměnu. A navíc na ně bude čekat oblíbený skákací hrad a další soutěže. Pohádkový les každoročně pomáhá organizovat několik desítek pomocníků z bítešské farnosti.

Ladislav Koubek

Pro všechny školáky připravila místní Kolpingova rodina cyklistické závody. Po loňské přestávce se uskuteční v obvyklém termínu 8. května od 14.30. Akce je určena především pro děti školou povinné, ale určitě si na své přijdou i jejich menší sourozenci. Soutěžit se bude na tradičním místě v okolí Základní školy, kde budou děti absolvovat jeden nebo více okruhů podle věku.

 

Podkategorie