Bítešská akademie - Cca 6 přednášek a besed

leden, únor, březen, duben, září, říjen, listopad

Velikonoční jarmark

7. 4. 2019

Čarodějnice

30. 4. 2019

Pohádkový les s divadlem Víti Marčíka

19. 5. 2019

Závody na kolech

2. 6. 2019

Pouť Kolpingova díla ve Věžnicích

8. 6. 2019

Návštěva v partnerské KR Schrobenhausen

Hodový víkend 6.-8. 9.

Tábor pro mladší děti v Osové Bítýšce (1. – 5. třída)

29.6. - 6.7. 2019, hl. vedoucí Jan Brym

Tábor pro starší děti (5. – 9. třída)

15.7.-27.7. 2019, hl. vedoucí Vít Ševčík

Dovolená rodin

28.7.-4.8. 2019 (mladší rodiny od 27.2.2019)

Příměstský tábor Velká Bíteš

5.8. -11.8. 2019

Bíteš hledá borce

hodová sobota 7. září 2019

Drakiáda

6. 10. 2019

Martinský průvod světýlek (Bítešáček)

sv. Martin 2019

Vánoční jarmark

8. 12. 2019

Živý betlém

25. 12. 2019

 

Bítešská akademie - Cca 6 přednášek a besed

únor, březen, duben, září, říjen, listopad

Velikonoční tvoření

březen 2018

Čarodějnice

30. 4. 2018

Závody na kolech

13. 5. 2018

Pohádkový les

3. 6. 2018

Návštěva v partnerské KR Schrobenhausen

Buď 16.-17.června, nebo 21. - 23. září

Příměstský tábor Velká Bíteš

Týden v průběhu července

Tábor pro mladší děti v Osové Bítýšce (1. – 5. třída)

od 30. 6. do 7. 7. 2018

Tábor pro starší děti (5. – 9. třída)

od 16. 7. do 28. 7. 2018

Dovolená rodin

červenec 2018

Bíteš hledá borce

hodová sobota 8. září 2018

Drakiáda

6. října 2018

Martinský průvod světýlek (Bítešáček)

sv. Martin 2018

Mikulášská nadílka (Bítešáček)

5. 12.2018

Vánoční výtvarné tvoření

prosinec 2018

 

Bítešská akademie - Cca 6 přednášek a besed

únor, březen, duben, září, říjen, listopad

Velikonoční tvoření

březen 2016

Čarodějnice

30. 4. 2016

Závody na kolech

15. 5. 2016

Pohádkový les

22. 5. 2016

Návštěva v partnerské KR Schrobenhausen

3.-5.6. 2016

Příměstský tábor Velká Bíteš

25.- 29.7.2016

Tábor pro mladší děti v Osové Bítýšce (1. – 5. třída)

2.-9.7.2016

Tábor pro starší děti (5. – 9. třída)

1.-13.8.2016

Dovolená rodin

červenec 2016

rozloučení s prázdninami

Srpen 2016

Bíteš hledá borce

hodová sobota 10. září 2016

Putování do Košikova

Září 2016

Drakiáda

1. října 2016

Martinský průvod světýlek (Bítešáček)

sv. Martin 2016

Oslavy 20 let Kolpingovy rodiny Velká Bíteš

Sobota 19. listopadu 2016

Mikulášská nadílka (Bítešáček)

5.12.2016

Vánoční výtvarné tvoření

prosinec 2016

 

1. přednáška Bítešské akademie 24.1.2015
velikonoční tvoření březen 2015
čarodějnice 30.4.2015
Závody na kolech 8.5.2015
pouť do rodiště Adolfa Kolpinga 1.-3.5.2015
Návštěva ze Schrobenhausenu květen 2015
Pohádkový les červen 2015
ahoj školo červen 2015
Tábor pro starší děti 4.-11.7.2015
tábor pro mladší děti srpen 2015
Dovolená rodin červenec 2015
rozloučení s prázdninami Srpen 2015
Bíteš hledá borce hodová sobota 2015
Putování do Košikova Září 2015
Drakiáda říjen 2015
Cca 5 přednášek únor, březen, září, říjen, listopad
Vánoční výtvarné tvoření Prosinec 2015
Martínská světýlka (Bítešáček) sv. Martin 2015
Mikulášská nadílka (Bítešáček) 5.12.2015

 

 

Turnaj v basketbale 27.1.2013
Minitábor ve Březí 14. - 17.2.2013
Setkání KR V. Bíteš – poděkování za spolupráci únor nebo březen 2013
Závody na kolech 8.5.2013
Pohádkový les Květen 2013
Tábor pro starší děti Červenec 2013
tábor pro mladší děti 7. - 14. 7.2013
Dovolená rodin 28.7. - 4.8.2013
Tenisový turnaj Září 2013
Bíteš hledá borce 7.9.2013
Putování do Košikova konec září 2013
Setkání s KR Schrobenhausen 27. - 29.9.2013
Drakiáda Říjen 2013
Cca 4 přednášky během roku
Vánoční a velikonoční výtvarné tvoření  
Martnínská světýlka (Bítešáček) 9.11.2013
Mikulášská nadílka (Bítešáček) 5.12.2013